Wrzesień, AD 2018

WPISY: STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃMAJCZERWIECLIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

WYKŁADY z konferencji zorganizowanej w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie „Kościół Katolicki w czasach zamętu. Elementy diagnozy i remedia”

Konferencja odbyła się w Niepokalanowie w sobotę 15 września 2018 roku. Konferencję prowadził Narcyz Kamiński wiceprezes Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą w Warszawie, im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. http://wiernitradycjilacinskiej.pl

Wykład 1. 

Ks. Dariusz Kowalczyk SDB – salezjanin, ukończył Politechnikę Wrocławską. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2008. Był m.in. duszpasterzem akademickim we Wrocławiu. Wśród swoich licznych lektur ma wiele kompetentnych tekstów dotyczących Tradycji oraz aktualnej sytuacji Kościoła Katolickiego. Od kilku lat odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

Ks. Dariusz Kowalczyk SDB – „Święci Kościoła Katolickiego a kult Najświętszego Sakramentu”

 

Wykład 2.

Ks. Jacek Bałemba SDB – salezjanin. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku z rąk Bp. Albina Małysiaka CM. Od wielu lat publikuje treści o charakterze katechetyczno-apologetycznym, stając zwłaszcza w obronie ortodoksyjnej katolickiej doktryny oraz czci Najświętszego Sakramentu. Do sierpnia 2011 roku towarzyszył przez ponad rok codzienną posługą kapłańską Polakom modlącym się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie po katastrofie pod Smoleńskiem. Owocem tych spotkań jest wydana w 1. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, w kwietniu 2011 roku, książka jego autorstwa „W blasku Krzyża”. W dniach 17-24 sierpnia 2011 roku, na zaproszenie o. Romana Majewskiego OSPPE, ówczesnego przeora Jasnej Góry, wygłosił ze szczytu jasnogórskiego kazania w ramach nowenny przed świętem Matki Bożej Częstochowskiej, które opublikowane zostały w książce „W blasku Jasnej Góry”. Regularnie publikuje katolickie treści na swoich blogach Sacerdos Hyacinthus i Verbum catholicum oraz na portalach społecznościowych. Prowadzi także działalność translatorską. Przetłumaczył m.in. cenne eucharystyczne opracowanie Biskupa Atanazego Schneidera „Corpus Christi. Komunia Święta i odnowa Kościoła”. Jest popularyzatorem języka łacińskiego. Na swoim blogu Sacerdos Hyacinthus przygotował stronę Lingua Latina, umożliwiającą przyswojenie podstaw łaciny kościelnej. Jest także inicjatorem Biblioteki ’58, mającej na celu przywracanie polskiemu czytelnikowi niezmierzonego bogactwa dwutysiącletniej doktryny katolickiej. W 2016 roku podjął decyzję dożywotniego odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim.

Ks. Jacek Bałemba SDB – „Duchowieństwo w czasach zamętu powszechnego. Niezawodne wskazania Kościoła Katolickiego.

 

Wykład 3.  

Ks. Włodzimierz Małota CM – kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1997 roku. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i na St. John’s University w Nowym Jorku. Pracował w Polsce oraz jako misjonarz w Hondurasie i w Papui Nowej Gwinei. Odprawia Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

Ks. Włodzimierz Małota CM – „Antykatolicki sojusz wszystkich ze wszystkimi, z majorem KBW w tle. Co robił Zygmunt Bauman we wrześniu 2016 roku, w Asyżu, na honorowym miejscu przy stole Biskupa Rzymu? ”

 

Słowo pasterskie 4.

Abp Jan Paweł Lenga – ur. w 1950 roku w Gródku Podolskim. Do kapłaństwa przygotowywał się na Łotwie i Litwie w trudnych latach reżimu komunistycznego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1980 roku, a święcenia biskupie w roku 1991. Pełnił posługę kapłańską i biskupią w Kazachstanie. Do 2011 roku był ordynariuszem w Karagandzie. Jako swoje zawołanie biskupie obrał: Fiat voluntas Tua – Bądź wola Twoja. W 2015 roku wystąpił z listem otwartym, wskazując na pewne poważne problemy, jakie trapią dzisiaj Kościół. Niejednokrotnie występował w obronie czci Najświętszego Sakramentu oraz ortodoksyjnej doktryny i moralności katolickiej. Jego gorliwa służba nie zawsze spotykała się ze zrozumieniem i uznaniem ze strony zarówno czynników państwowych, jak i kościelnych. Obecnie przebywa w domu księży Marianów w Licheniu.

Ks. Abp Jan Paweł Lenga – Na podsumowanie wykładów Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga wygłosił słowo pasterskie do uczestników konferencji, posłuchajmy.

Dyskusja. 5

Zapraszam do wysłuchania dyskusji. Na pytania uczestników konferencji odpowiada Ksiądz Arcybiskup Jan Paweł Lenga MIC.

 

Konferencja w Niepokalanowie, 15 września 2018 Konferencja w Niepokalanowie, 15 września 2018

Wiadomości INFO-TWITTER – WrzesiEŃ 2018

33 komentarzy do “Wrzesień, AD 2018”

 1. Niebo, w którym nie ma Jezusa, ani Matki Bożej, ani świętych Apostołów, Męczenników i Wyznawców, tylko duchy i ludzie nienawidzący Jezusa, Boga naszego i wszystkiego co Chrystusowe, to jest po prostu piekło.

  Św. Maksymilian Maria Kolbe

 2. Oratio z Mszału na środę suchych dni września

  Misericórdiæ tuæ remédiis, quǽsumus, Dómine, fragílitas nostra subsístat: ut, quæ sua condicióne attéritur, tua cleméntia reparétur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spiritus sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum. Amen.

 3. Duch Święty jest jakby wcielony w Niepokalanej, i odwrotnie: Niepokalana to jakby uosobienie Ducha Przenajświętszego. (św. Maksymilian Maria Kolbe)

 4. Dogmatu Trójcy Przenajświętszej rozumem zgłębić nie możemy. Tutaj tylko może być objawienie. Tylko Pan Bóg poznaje całkowicie, ba ma rozum nieskończony i może nam objawić tyle, ile potrzeba do zbawienia. Sam fakt, że Pan Bóg jest w trzech Osobach, teologia stara się wytłumaczyć różnymi podobieństwami. Ale nigdy się nie pojmie tego, bo nie mieści się w szklance nieskończona ilość wody. Z podobieństwa, śladów, jaki widzimy w przyrodzie, możemy w pewien sposób poznać nieco rąbek tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. (św. Maksymilian Maria Kolbe, O Trójcy Przenajświętszej)

  1. O. Florian Jaroszewicz – Matka Swiętych Polska

   Matka Swiętych Polska Albo Zywoty Swiętych Błogosławionych, Wielebnych, Swiątobliwych, Poboznych Polakow y Polek Wszelkiego Stanu Y Kondycyi Kazdego Wieku Od Zakrzewioney W Polszcze Chrzescianskiey Wiary Osobliwą Zycia Doskonałoscią Słynących. Z Roznych Authorow Y Pism tak Polskich iako y Cudzoziemskich Zebrane Y Spisane
   Data:
   [1767 – starodruk]
   => http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=215354&from=publication

   Matka Świętych Polska, albo Żywoty świętych, błogosławionych, wielebnych, świątobliwych, pobożnych Polaków i Polek wszelkiego stanu i kondycii, każdego wieku od zakrzewionéj w Polsce chrześcijańskiéj wiary osobliwą życia doskonałością słynących : z różnych autorów i pism tak polskich jak i cudzoziemskich
   Data wydania:
   1850
   Cz. 1
   => http://obc.opole.pl/dlibra/doccontent?id=9651
   Cz. 2
   => http://obc.opole.pl/dlibra/docmetadata?id=9652

  1. Litania za konających

   Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
   Święta Maryjo, módl się za nim (nia).
   Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, – módlcie się za nim (nią).
   Święty Ablu, módl się za nim (nią)
   Wszyscy Sprawiedliwi, –
   Święty Janie Chrzcicielu,
   Święty Abrahamie,
   Święty Józefie,
   Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy, –
   Święty Piotrze,
   Święty Pawle,
   Święty Andrzeju,
   Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści, –
   Wszyscy święci Uczniowie Pańscy, –
   Wszyscy święci niewinni Młodziankowie, –
   Święty Szczepanie,
   Święty Wawrzyńcze,
   Wszyscy święci Męczennicy, –
   Święty Sylwestrze,
   Święty Grzegorzu,
   Święty Augustynie,
   Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy, –
   Święty Benedykcie,
   Święty Franciszku,
   Święty Kamilu,
   Święty Janie Boży,
   Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy, –
   Święta Anno,
   Święta Mario Magdaleno,
   Święta Łucjo,
   Wszystkie święte Panny i Wdowy, –
   Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nim (nia).
   Bądź mu (jej) miłościw, odpuść mu (jej), Panie!
   Bądź mu (jej) miłościw, wybaw go (ją), Panie!
   Od gniewu Twego – wybaw go (ją) , Panie!
   Od niebezpieczeństwa śmierci,
   Od złej śmierci,
   Od mąk piekielnych,
   Od wszelkiego złego,
   Od mocy szatańskiej,
   Przez narodzenie Twoje,
   Przez krzyż i mękę Twoją,
   Przez śmierć i pogrzeb Twój,
   Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje,
   Przez wniebowstąpienie Twoje,
   Przez Ducha Świętego Pocieszyciela,
   W dzień sądu,
   My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
   Abyś mu (jej) grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
   Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

   Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Któryś cierpiał za nas rany…
   Modlitewnik- „Droga do nieba”, ( str. 310-311)- Opole 1965 r.

 5. Śmierć za życie: Ks. Jochemczyk prosi nas o modlitwę za swojego Ojca

  Opublikowano 10 września 2018 by wobroniekrzyza, https://kukonfederacjibarskiej.wordpress.com/2018/09/10/smierc-za-zycie-ks-jochemczyk-prosi-nas-o-modlitwe-za-swojego-ojca/

  W tej chwili bliski śmierci jest Ojciec ks. Tomasza Jochemczyka. Lekarzy dają mu góra parę dni życia. Ojciec jest przytomny i świadomy. Cierpi w pokorze i ciszy. Ojciec powiedział, że nie umrze póki nie zobaczy syna. Ks. Jochemczyk po spełnieniu obowiązków, z których nie mógł się zwolnić jedzie jutro do Polski.

  Ks. Jochemczyk był w zeszłym roku bliski śmierci. Wszystko wskazywało na to, że długo nie pożyje. Potem nagle wyniki badań zaczęły się poprawiać. Ostatnie są bardzo dobre.

  Jakiś czas temu ks. Jochemczyk dowiedział się, że wtedy Ojciec publicznie ofiarował Bogu swojej życie za życie syna.

  Ks. Jochemczyk prosi wszystkich, by modlili się o dobrą śmierć dla jego Ojca. Taką modlitwę podjęli parafianie Księdza ze wszystkich jego czterech parafii. Wymogli na Księdzu, że poinformuje ich, gdy ojciec zacznie konać.

  We Włoszech jest taki katolicki obyczaj, że gdy ktoś zaczyna konać zaczynają bić dzwony i biją aż do momentu śmierci. Gdy umiera mężczyzna biją w rytmie: trzy uderzenia – przerwa – trzy uderzenia – przerwa.

  Parafianie Księdza postanowili, że dzwony będą bić we wszystkich kościołach wszystkich czterech parafii Księdza. Tych kościołów jest ponad dwadzieścia.

 6. „Niewierni żydzi przez odrzucenie i ukrzyżowanie Chrystusa poprzez całe dzieje nie ustawali w wysiłkach skierowanych przeciwko społecznemu królowaniu Chrystusa i zawsze wspierali prześladowców Kościoła, a w szczególności muzułmanów i protestantów. ”

  BP DONALD J. SANBORN

 7. „Jeżeli czcią otacza się matkę człowieka sławnego, dobroczyńcy ludzkości, jakąż czcią powinniśmy otaczać Matkę Syna Bożego!”
  +++
  „Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o Niepokalana? Nie
  mogę zgłębić, co to jest być stworzeniem Bożym. Już przechodzi me siły zrozumieć,
  co znaczy być przybranym dzieckiem Bożym. A Ty, o Niepokalana,
  kim jesteś?”
  św. Maksymilian M. Kolbe
  https://www.youtube.com/watch?v=QXyaPjZS0Q0

 8. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

  Dzisiaj Narodzenie Najświętszej Maryi Panny – In Nativitate Beatæ Mariæ Virginis. Biegnijmy do spowiedzi, aby sercem czystym uczcić Matkę Bożą. Pozdrowienie Anielskie niech często gości na naszych ustach i w sercu – najlepiej w języku Kościoła. Niech nam się dzisiaj pomnożą dobre myśli, dobre słowa i dobre czyny. Pięknie przeżyjmy dzisiejsze święto, aby sprawić naszej Niebieskiej Matce wiele radości!

  Źródło tekstu: https://verbumcatholicum.com/2015/09/08/narodzenie-najswietszej-maryi-panny/

  1. Laudetur Iesus Christus et Maria Immaculata!

   Modlitwa

   Sługom Twoim, prosimy Cię, Panie, darów łaski niebieskiej racz dobrotliwie udzielić, a jak Boskie Macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się zbawienia naszego początkiem, tak niech Uroczystość Jej Narodzenia pokój nam wyjedna. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

   Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
   http://blogmedia24.pl/node/75773

   Ave Maris Stella…
   https://www.youtube.com/watch?v=r9ejC8qjTyA

 9. To jest najpiękniejsze forum, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Żeby przejrzystość była większa, proponuję podzielić kliknięcia nie tylko w Forum, i miesiąc, ale stworzyć konieczność kliknięcia osobno w każdy dzień roku.
  Nie ma nic piękniejszego niż sobie poklikać po całym dniu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *