397 komentarzy do “Lipiec, Najdroższej Krwi Pana Jezusa”

 1. Modlitwa

  Boże! który dla większego rozszerzenia chwały Imienia Twego, przez św. Ignacego nowym wsparciem Kościół wojujący wzmocniłeś, spraw miłościwie, abyśmy za jego pośrednictwem i przykładem walcząc na tej ziemi, z nim w Niebie korony dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

  Święty Ignacy Loyola
  => http://blogmedia24.pl/node/75508

 2. MODLITWA DO ŚW. ANNY O UPROSZENIE MIŁOŚCI

  O błogosławiona Anno święta,
  Matko Maryi Panny i Babko Zbawiciela świata!
  Łaski i przyczyny Twojej pokornie upraszam,
  przez tę miłość, którąś miała do Wnuka Twego Jezusa Chrystusa,
  abyś mi uprosiła tej łaski,
  kochać Go i miłować miłością jak najdoskonalszą
  i w tej miłości nigdy się nie odmieniać ani ustawać.
  Racz pomnieć, o Anno święta, w godzinę śmierci mojej,
  iżem Ci się za służebnika Twego oddał;
  ześlij mi wówczas pomoc Twoją i pomoc świętych Aniołów,
  abym umierał w tej miłości do Wnuka Twego i Was chwalił na wieki.
  Amen.

  26 lipca — św. Anny — Matki Najświętszej Maryi Panny
  => http://blogmedia24.pl/node/78036#comment-380858

 3. Panie Krzysztofowie, z okazji imienin życzę Panu błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej i wstawiennictwa patrona – Świętego Krzysztofa, aby wypraszał Panu każdego dnia wszelkie potrzebne łaski.

  1. Panie Krzysztofie, z okazji imienin życzę Panu błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Najświętszej i wstawiennictwa patrona – Świętego Krzysztofa, aby wypraszał Panu każdego dnia wszelkie potrzebne łaski.

 4. „Pius IX, obrońca Polski”
  => https://polona.pl/archive?uid=83625758&cid=84323993

  przemówienie Papieża Piusa IX do polskich pielgrzymów:

  „Synaczkowie moi ! Jeżeli wszystkich narodów pielgrzymki, przybywające do tego Miasta dla po­cieszenia Namiestnika Chrystusowego, w ucisku po­zostającego, są dla mnie wielce drogiemi, to wasza pielgrzymka należy do najmilszych sercu mojemu … „( str. 106 książki ) :

   1. „… Ku spólnej matce – ku Polsce – och ku niej.
    Zwróćcie oblicze! święty Stanisławie
    – Święty Kaźmierzu – święty Józafacie
    Ku niej – ku matce w pokrwawionej szacie.
    Święci Rodacy ! gluchnie polska mowa,
    Łotrowie polskie pożerają plony,
    Wdowy sieroty polskie bez obrony:
    Marnieje Polsce siejba Wojciechowa
    Zanućcież razem – jak ongi – tak ninie
    Bogarodzico ! – Miły Hospodynie ! …”

 5. ” kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. ” ( Ps 19, 13 )

 6. Im więcej modlitwy, tym więcej dobra uczynimy. A diabeł nas często kusi dialektyką przewrotności: Na modlitwę nie masz czasu, bo masz zrobić to i tamto.
  I tutaj – Historia sanctorum magistra vitae. Uczmy się i praktykujmy już dzisiaj. Już dzisiaj zobaczę, że gdy więcej się modlę, więcej dobrego uczynię.

 7. Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie z Bożą pomocą rozpoczęło swoją działalność od wydania Bulli Św. Piusa V „Quo primum”.

  Stowarzyszenie organizuje Konferencję – W trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie:

  „Kościół Katolicki w czasach zamętu.
  Elementy diagnozy i remedia”.

  Niepokalanów, 15 września 2018

  Cieszy, że – jeśli Pan Bóg pozwoli – dadzą się słyszeć głosy duchowieństwa; tak się składa, że wyłącznie kapłanów zakonnych, którzy w aktualnej sytuacji chcą odezwać się publicznie: Arcybiskup – marianin, kapłan ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy oraz dwóch Salezjanów.

  godz. 8.00 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim
  (kaplica św. Maksymiliana)

  godz. 10.00 Referaty

  Głos zabiorą m.in.:
  Abp Jan Paweł Lenga MIC
  Ks. Włodzimierz Małota CM
  Ks. Dariusz Kowalczyk SDB
  Ks. Jacek Bałemba SDB

  Podczas Konferencji będą do nabycia katolickie książki.
  – – –
  Kto by chciał mieć swój udział w dobrym dziele katolickim, może przesłać swoją ofiarę:
  Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie.
  Nr konta: 84 1600 1462 1818 2007 7000 0001.

  Organizację konferencji wspierajmy naszą modlitwą.

 8. Być może ja o czymś nie wiem, ale czy ktoś z Państwa słyszał głos ze strony Episkopatu, potępiający zajadle sączoną antypolskość ze strony bliższej i dalszej nam zagranicy ?

  1. rzecz to niesłychana w historii istnienia Episkopatu Polski, no, chyba że Episkopat ten, to też już nie-polski ?

   1. Kontynuując wątek…
    Czy ktoś z Państwa wie, kto i kiedy zastosował funkcjonujące nazewnictwo:

    GŁÓWNY RABIN POLSKI.
    NACZELNY RABIN POLSKI.

    ?

  1. „Zastanówmy się nad tem, jaki wpływ miały na nas według wszelkiego prawdopodobieństwa grze­chy popełniane w naszych latach dziecięcych, na­wet najmłodszych, chociaż nie zdawaliśmy sobie z nich sprawy lub zupełnie o nich zapomnieliśmy. Ponieważ nie wiemy, w jakim wieku zaczynają dzieci być odpowiedzialne, nie wiemy także, kiedy jeszcze nimi nie są i nie możemy oznaczyć daty,
   chociażby najwcześniejszej i powiedzieć na pewno, że wtedy jeszcze nie są nimi. Nawet data najpóź­niejsza odnosi się jeszcze do wieku bardzo wra­żliwego i począwszy od tej chwili, cokolwiek dzieci robią, wywiera to bez wątpienia poważny wpływ na ich charakter. Wiemy, że dwie linie odchylające się od siebie pod bardzo małym kątem, w miarę jak je przedłużamy, biegną coraz bardziej w prze­ciwną stronę; w ten to niewątpliwie sposób, dusza, która ma żyć wiecznie, może bez końca poprawiać się lub psuć przez najdrobniejsze wpły­wy, jakim podlegała od początku swej drogi. Naj­mniejsze zboczenie od punktu wyjścia może być przyczyną zwrócenia się w kierunku przeciwnym,
   który zaprowadzi nas do nieba lub piekła.” ( bł. kard. John Henry Newman – „Przyświadczenia wiary”, str. 306/307 )

 9. Jeśli Kapłan, jeden, drugi, trzeci, nie za nadużycia, ale za katolicki głos prawdy – za obronę Dogmatów jest przez swoich przełożonych internowany w swojej kapłańskiej posłudze, to oznacza tylko jedno, że władza zwierzchnia tych Kapłanów jest tu reprezentantem i wykonawcą jakichś obcych katolickiej wierze interesów, a to z kolei oznacza tylko jedno …

  sapienti sat.

 10. Pan Bóg wzywa nas do życia w czystości. Przepiękna cnota czystości, która czyni nas miłymi Bogu, jest wyróżnikiem duszy wiernej, świętej, katolickiej. Tak żyła Matka Boża – Niepokalana. Tak żył Święty Józef – Jej przeczysty Oblubieniec. Tak żyli prawowicie kanonizowani Święci.
  Niech więc nam nie bredzą czynniki watykańskie i posadowieni na stolicach biskupich, i jacykolwiek inni, zaprzedani grzechowi ludzie, o Komunii Świętej dla popełniających występek nieczystości!
  Pan Bóg i dzisiaj woła o dusze świątobliwe, o dusze czyste, o dusze pokorne. Weźmy sobie do serca to Boże wołanie i bierzmy się do pracy nad sobą solidnej. Amen.

 11. Polsko, narodzie ! – synu marnotrawny, dokąd trwonił będziesz dziedzictwo i przybytek Ojca twego

  1. „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8 )

 12. Bł. Czesławie, módl się za nami.
  https://twitter.com/SacHyacinthus/status/1020442988290428928

  – – –

  Z dzieła Tutelaris Silesiae
  (Commentarius F. Abraham Bzovii 1608, Cracoviae)

  Swoim nieskalanym życiem pociągnął ludzi do Boga

  Czesław, narodowości polskiej, otrzymał w Rzymie habit zakonny z rąk świętego Dominika razem ze świętym Jackiem i zasłynął w Polsce, a szczególnie na Śląsku, wieloma znakami i cudami. On to właśnie około 1241 roku, kiedy nawała Tatarów grasowała po Polsce i Śląsku, znajdując się w grodzie sławetnego miasta Wrocławia, razem z innymi wierzącymi w Chrystusa swoimi modlitwami wspaniale obronił miasto przed szaleństwem wrogów. Przy jego czcigodnym grobie dotknięci różnymi chorobami odzyskują na wezwanie jego imienia i dzięki jego zasługom zdrowie, dając przy tym w różnoraki sposób wyraz swojej wdzięczności.
  Śląsk zasłużył sobie u Boga na ten dar, by posiadać Czesława, chwalebnego wyznawcę Chrystusa. Nie można było dać Śląskowi nic bardziej miłego, potrzebnego i Boskiego. Podobnie jak z oceanu, jak powiadają, wychodzi słońce, tak Czesław na kształt jaśniejącej gwiazdy przyszedł z Polski, aby zajaśnieć nie tylko nad Wrocławiem, ale nad całym Śląskiem. Swoim nieskalanym i niebiańskim życiem pociągnął zagubionych ludzi do godziwych i dobrych obyczajów, uczciwych zaś i zacnych zagrzewał kazaniami. Swoimi modlitwami wyświadczył Wrocławowi wiele dobra.
  Jest on przykładem wszelkich cnót. Zacnością swego życia i głoszeniem Ewangelii odwrócił od nieprawości i zbrodni niemało ludzi występnych i niegodziwych, a skłonił ich ku miłowaniu Chrystusa i gorliwości w pobożnym życiu. Wielu również pociągnął do życia zakonnego. Kiedy napominał, jego słowa tchnęły łagodnością. A kiedy sławił cnoty, z jego ust promieniowała wielka mądrość i dar wymowy. Stąd też nie tylko pracował skutecznie dla własnego zbawienia, ale również, dzięki swoim słowom i przykładom, dla zbawienia niemałej liczby innych ludzi. On jest heroldem zbawienia i świadkiem Chrystusa, tym, który „dał świadectwo Prawdzie”.
  Jeżeli przystało zakonnikowi odznaczać się cnotą, dojrzałymi uczynkami i łaską z niebios, to wszystko znaleźć można u błogosławionego Czesława, który w samej rzeczy jest godny wielkiej sławy. Wszechpotężny Bóg nie przestaje go przyozdabiać wielkimi cudami, których z dnia na dzień przybywa coraz to więcej.
  (LG)
  – – –
  Wspominam Bł. Czesława ze szczególniejszym sentymentem, ponieważ jest związany z moim miastem rodzinnym.

 13. ” Każdy Polak powinien sobie uświadomić, iż, jeśli chodzi o polską młodzież, to po wpływ na jej kształtowanie, po rząd jej dusz, sięgają pewne grupy zdecydowanie Kościołowi wrogie i przez Kościół potę­pione i że grupy te zawładnęły już poważnymi odcinkami wychowania młodego pokolenia polskiego, a do opanowania coraz dalszych przy­gotowują się z całym zasobem pieniędzy i środków propagandy, przy lenistwie i ślepocie naszego społeczeństwa. Znaleźliśmy się już w położeniu takim, że trzeba zbudzić się z gnuśności bystro popatrzeć, w jakich zasadach wychowuje się nasza młodzież i jakie grupy na jej wychowanie mają wpływ. Jeśli tego nie zrobimy jak najprędzej, to niezadługo możemy stanąć wobec katastrofalnego faktu, iż dorastająca młodzież pójdzie w kierunkach dla narodu, dla rodziców i dla samych siebie jak najniebezpieczniejszych. Oby nie było za późno !
  W pierwszym rzędzie do pracy i walki stanąć winni rodzice i du­chowieństwo. Należy uświadamiać ogół społeczeństwa o istnieniu
  niebezpieczeństwa. Trzeba podjąć jak najszybciej odpowiednie inicja­tywy. Trzeba wykryć chytrze i z ukrycia działającego wroga naszej
  młodzieży, oczarowanej wizją tego, co jej przedkładają jej fałszywi
  opiekunowie. Zaś wysiłki bardziej świadomych i bardziej odważnych
  winny znaleść uznanie i poparcie sfer wpływowych, rządowych i zamoż­niejszych. Rzeczą niezmiernie ważną jest to, by rodzice, wychowawcy, oraz wszyscy, którzy mają wpływ społeczny, zapoznali się z Nauką Kościoła o naturze i celu człowieka, oraz o wychowaniu go w należytym stosunku do tegoż celu i zgodnie z naturą. To zapoznanie się można nabyć przez studjum odpowiednich książek, zawierających ową naukę. Trzeba więc znać Nowy Testament, Katechizm, Encyklikę o Małżeń­stwie, Encyklikę o Wychowaniu Młodzieży, oraz kilka innych książek. Katolicki Fundusz Wydawniczy zajmuje się ich publikowaniem, a rzeczą Katolików jest ich nabywanie i pilne czytanie, by po zaznajomieniu się z treścią Nauki Kościoła, bronić tego, co jest w duszach święte. Bronić, szerzyć i rozwijać. ”
  W Uroczystość św. Kazimierza,
  Marzec, 1945 rok.
  WYDAWNICTWO DOKUMENTÓW NAUKI KOŚCIOŁA

 14. Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie organizuje konferencję w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie:

  „Kościół Katolicki w czasach zamętu.
  Elementy diagnozy i remedia”.

  Niepokalanów, 15 września 2018.

  godz. 8.00 Msza Święta w tradycyjnym rycie rzymskim
  godz. 10.00 Referaty

  Cenne, że – jeśli Pan Bóg pozwoli – dadzą się słyszeć w sferze publicznej nowe dwa głosy kapłańskie, w tym głos kapłana salezjanina.

  Więcej szczegółów wkrótce.

 15. „Jeśli Pan nie zbuduje domu, próżno pracowali, którzy go budują” (Ps 126, 1)

  o jakiej Polsce rozprawiamy ?

 16. Czasy zamętu powszechnego. Odzyskiwanie katolickiego kultu jest procesem żmudnym. Oprócz Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, otwiera się perspektywa przyjmowania innych Sakramentów Świętych w rycie tradycyjnym, tradycyjnych sakramentaliów, błogosławieństw (Rituale Romanum), tradycyjnego pogrzebu. Kroki poczynione w tym kierunku są katolickie.

 17. Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie organizuje konferencję w trosce o wiarę katolicką w naszej Ojczyźnie:
  „Kościół Katolicki w czasach zamętu.
  Elementy diagnozy i remedia”.
  Niepokalanów, 15 września 2018.
  Zaproszony jest m.in. Ks. Abp Jan Paweł Lenga.
  Więcej szczegółów wkrótce.

 18. Jak to niedawno pewien Kapłan zauważył, iż to, że w Ojczyźnie naszej nie najlepiej się dzieje, może wynikać po prostu z tego, że za mało ofiarnie modlimy się w Jej intencji.
  Może w takim razie zamiast upłynniać czas na jałowym dyskursie, warto wziąć sobie do serca słowa tego Kapłana ?

 19. „Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie; ale jeśli duchem sprawy ciała umartwicie, żyć będziecie” (Rz 8, 13)

  XXI wiek ?

  „Jeśli bowiem według ciała żyć będziecie, pomrzecie …” (Rz 8, 13)

  Apostoł Narodów nie pozostawia złudzeń.

 20. XXI wiek – diabelski kalejdoskop – kolorowy zawrót głowy, wszystko bylebyś tylko myślał o sobie, wszystko bylebyś tylko zapomniał o Panu Bogu.

 21. W prawdzie z odwaga bez leku…

  https://pl-pl.facebook.com/obronawiary/
  Ojciec Isaac Mary Relyea – rekolekcjonista:
  [fragmenty „Castii Connubi”] „Aby jednak z tego odnowienia małżeństwa zbierać można pośród wszystkich narodów całego świata pożądane owoce po wszystkie czasy, trzeba, aby umysły ludzkie przede wszystkim oświeciły się w prawdziwej nauce Chrystusowej o małżeństwie; trzeba dalej, by chrześcijańscy małżonkowie przy pomocy łaski Bożej, wspierającej słabą ich wolę, zestroili wszystkie myśli i wysiłki swe z owym czystym wielce prawem Chrystusowym, z którego mogą uzyskać dla siebie i rodzin szczęśliwość i pokój. Dzieje się, niestety, przeciwnie. Rozglądając się bowiem z Apostolskiej Naszej strażnicy, razem z Wami, Czcigodni Bracia, z bólem serca stwierdzić musimy, że wielu bardzo ludzi, niepomnych odrodzenia tego dzieła Bożego, albo nie zna zupełnie przepotężnej świętości małżeństwa chrześcijańskiego albo bezczelnie jej przeczy albo też na podstawie zasad fałszywej i niecnej etyki powszechnie ją zwalcza”.
  (…)
  „Ponieważ zgubne bardzo te błędy i przewrotne obyczaje wkradać się zaczynają także pomiędzy wiernych i coraz więcej zagnieżdżać w ich szeregach, uznaliśmy za obowiązek Swój, jako Zastępcy Chrystusa na ziemi, Pasterza i Nauczyciela najwyższego, podnieść głos Swój Apostolski, aby owieczki, Nam poruczone odstraszyć od pastwisk zatrutych i, o ile w Naszej jest mocy, zachować je w zdrowiu.”
  – co by pomyślał Pius XI o tym, co robi papież Franciszek?
  Nasi biskupi, którzy naszą ze sobą pastorał, laskę pasterską, czym reprezentują to, że są dobrymi pasterzami, reprezentują Chrystusa. Co robi pasterz swoją laską pasterską? Bije i odstrasza wilki.
  Oni nie biją teraz wilków, ale nas po głowie! Jakikolwiek ksiądz, świecki, który mówi prawdę jest usuwany poza nawias, mówią nam że jesteśmy pomyleni. Księża, dobrzy księża zostają supendowani a divinis na prawo i lewo, za co? Za bycie katolikami!
  Zapytałem raz biskupa, czego jestem winny, Wasza Ekscelencjo? Że nie sprzeniewierzam się wierze? Schylił głowę. Powiedziałem: odsyłasz mnie z powrotem, żebym był kształtowany przez wilki. Powiedział: tak, możesz iść. Ja na to: w porządku, dziękuję. Wspaniale.
  Ale rzecz jest w tym, co robi prawdziwy pasterz. Jest to obowiązek – więc nie jest to opcja. Jest to nasz obowiązek. Innymi słowy, jeżeli jako pasterz tego nie zrobisz, popełniasz ciężki grzech, śmiertelny grzech zaniedbania. Jeżeli jako rodzice nie poprawicie swoich dzieci i nie wprowadzicie im dyscypliny – i nie mówię, żebyście je bili, ale zdyscyplinowali – jesteście winni grzechu śmiertelnego.
  Więc każdy ksiądz, każdy biskup, każdy kardynał, który nie chce mówić ludziom że papież Franciszek naucza herezji, popełnia grzech śmiertelny. Moralnie, tak daleko jak jestem o tym przekonany. Jesteśmy zobligowani. Jestem zobligowany by położyć swoje życie dla trzody Chrystusa, ponieważ On położył swoje życie i o to w tym wszystkim chodzi, o dostanie się do Nieba.

  Szerszy fragment po angielsku: https://youtu.be/Pa6V3-a9mjk?t=26m51s

 22. „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!” (Mk 13, 35-37).

 23. „Jest oczywiste, że Kościół niepokoi się z powodu pewnego zwyczaju wprowadzanego przez tych, którzy są de facto protestantami, chociaż działają w Kościele Katolickim (…).
  Bądźcie uważni i przyglądajcie się wnikliwie tym pseudokulturowym formom, które wciskają się do Kościoła! (…) Podskubując to z tej, to z tamtej strony, próbuje się pod stołem przemycić powrót do negacji Lutra. To jest ta droga, droga podskubywania. I tą drogą dochodzi się dokładnie do roku 1517.
  Proszę was, abyście otworzyli oczy!” (Kard. Giuseppe Siri).
  https://sacerdoshyacinthus.com/2014/07/12/wakacje-a-my-ciagle-o-najswietszym-sakramencie/

 24. W swojej najnowszej książce „Masoneria polska 2018. Wojna demonów” (s. 12-13) dr Stanisław Krajski przytacza rozróżnienie św. Tomasza z Akwinu. Poruszając kwestię planu Bożego względem człowieka i świata, pisze:

  Akwinata w „Sumie filozoficznej” udowadnia, że ten plan jest realizowany przez Boga trojako poprzez: działanie Boże, dopust, rządy Boże.
  Działanie Boże polega na bezpośredniej ingerencji Boga. Ma to taki charakter, że ludzie, jak to zauważą, nazywają to cudem.
  Dopust Boży polega na tym, że Bóg zgadza się, aby coś wydarzyło w efekcie działania czynników naturalnych (np. uderzenia pioruna, które zabija człowieka) albo w wyniku działania człowieka (…).
  Rządy Boże polegają na tym, że Bóg stwarza jakąś przyczynę naturalną lub zaprzestaje podtrzymywać coś w istnieniu, czego skutkiem jest działanie określonego łańcucha przyczyn. Ludzie nie są w stanie spostrzec tu ręki Bożej.

 25. Nowo wybranym Przelozonym Generalnym Bractwa Swietego Piusa X ( FSSPX ) zostal Ksiadz David Pagliarani- ( 47 letni Wloch, wyswiecony na Kaplana w 1996 roku).
  Zyczymy Czcigodnemu Ksiedzu, wielu lask Bozych, wsparcia Niepokalanej w tak odpowiedzialnej sluzbie i dzialaniu na chwale Boza i ku pozytkowi Kosciola swietego.
  Matko Boza, Krolowo Apostolow- módl się za nami!
  Święty Piusie X, wzorze kapłanów – módl się za nami!

  FSSPX.News – 07/11/2018- https://fsspx.news/en/news-events/news/communiqu%C3%A9-general-house-society-saint-pius-x-39333

 26. Protest przeciwko budowie pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie

  Piłsudski

  Zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, stolicy Podkarpacia, w trybie natychmiastowym. Gdzie jak gdzie, ale postawienie pomnika człowiekowi, który jest winien śmierci dziesiątków mieszkańców Podkarpacia , jest co najmniej potwarzą w stosunku do rodzin, które straciły swych bliskich w wyniku dyktatorskich rządów Piłsudskiego i Sanacji.

  Ciąg dalszy: http://www.mysl-polska.pl/1606

 27. W czasach zamętu powszechnego, kiedy jawnie rozmontowywany jest katolicki depozyt wiary (także pod katolicką chorągiewką), wielką pomocą będą nam żywoty Świętych, czytane pod kątem ich służby apologetycznej – obrony nieskazitelnego katolickiego depozytu wiary wobec uroszczeń herezji wszelakich.
  Męczennicy bronili wiary katolickiej przez ofiarę ze swego życia.
  Wyznawcy i wielcy apologeci bronili wiary katolickiej przez krzewienie katolickiej doktryny (słowem mówionym i pisanym) i podejmowanie – z całą przedsiębiorczością i wielkodusznością – różnorakich dzieł mających na celu obronę nieskazitelnego katolickiego depozytu wiary.
  W czasach zamętu powszechnego czytajmy żywoty Świętych – pod kątem ich służby apologetycznej, obrony nieskazitelnego katolickiego depozytu wiary wobec uroszczeń herezji wszelakich.
  https://twitter.com/SacHyacinthus/status/1016269384015376385

 28. Polska. Jest kwestia nomenklatury i jest kwestia prawdy. Media katolickie DE FACTO. Przekazują i uczą – w katolickim ujęciu – treści dotyczących:

  – katolickiego odwiecznego niezmutowanego DEPOZYTU WIARY (depósitum fídei),
  – odróżniania ORTODOKSJI od HEREZJI,
  – katolickiego odwiecznego kultu – Mszy Świętej w TRADYCYJNYM RYCIE RZYMSKIM,
  – historii Kościoła Katolickiego w Polsce w perspektywie ponad TYSIĄCA lat, ze szczególnym wyakcentowaniem żywotów Świętych,
  – katolickiej TRADYCYJNEJ pobożności,
  – postawy KLĘCZĄCEJ przed Panem Bogiem,
  – ŁACINY kościelnej,
  – KATOLICKICH obyczajów.

  Polska. Jest kwestia nomenklatury i jest kwestia prawdy. Media katolickie DE FACTO. Dopuszczają do głosu duchownych NIESKAZITELNEJ KATOLICKIEJ ORTODOKSJI, nie uwikłanych w nurty tańcujące i judeo-protestancko-globalistyczne.
  Na takie media groszem sypnąć można hojnie. Należy!
  Wiara katolicka przekracza uwarunkowania narodowe. A jednak wobec powyższego, należy dodać: Także w tej kwestii ujawnia się polska racja stanu.
  Jakiś stopień świadomości przystoi ludziom dorosłym.
  https://twitter.com/SacHyacinthus/status/1016268310273544192

 29. Bogu niech będą dzięki za dusze katolickie, które obroniły dzisiaj Jasną Górę przed wtargnięciem szerzycieli zgorszenia wołającego o pomstę do Nieba. Jest jeszcze duch w narodzie.

 30. Pamiętamy bestialsko zamordowanych – dzieci, młodzież, dorosłych, starszych. Za wszystkie ofiary ukraińskiej nienawiści na Wołyniu – Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace.

 31. powiało dziś z Częstochowy

  mówią niektórzy : „u nas jeszcze nie jest tak źle”

  jeśli przez kraj nasz swobodnie i pod ochroną ciągną się niejakie „parady równości” niczym smród wkoło gnojnika, to kraj ten pogrążony jest w stanie głębokiego rozkładu, całkiem bliskiego treści tegoż przybytku

 32. jam człowiek prosty, ale jedno wiem, jeśli ktoś kogoś aresztuje (izoluje) za głoszenie prawdy, to na czole tegoż ciemiężcy czytam – AGENTURA.

 33. 8 grudnia – jedno z największych świąt maryjnych: Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
  8 grudnia 2015 – jeden z największych bluźnierczych spektakli: pokaz na Bazylice św. Piotra w Watykanie.
  Wypadałoby oczy otwierać i prosić Pana Boga o dobrą pamięć.

 34. ” Kazdy Polak odmawia co dzień swój Różaniec ! Jest to wezwanie całej Polski do nowego wysiłku modlitwy… Do Was więc, umiłowani bracia kapłani, do Was, dziatwo mała i droga młodzieży, do Was, utrudzone matki i spracowani ojcowie, do Was, prości i uczeni, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy różaniec do ręki” (Sługa Boży Stefan Wyszyński).

  Jutro, Pierwsza Sobota Miesiaca, Matka Boza czeka-” wezmy rozaniec do reki „…

 35. „Proszę was, abyście zrobili pewną próbę. Zwracam się z tym szczególnie do trzech grup ludzi: do zrozpaczonych, do uwikłanych w grzechy oraz do wątpiących, to jest do tych, którzy wyczerpali wszystkie ludzkie źródła w poszukiwaniu pokoju, do tych, którzy czują przesyt życia i mają głębokie poczucie winy, i do tych, którzy żyją w zwątpieniu lub cynizmie.

  Proszę was, zacznijcie mówić różaniec i odmawiajcie go przez trzydzieści dni. Nie odpowiadajcie mi: „Jak mogę się modlić, kiedy brak mi wiary”. Bo gdybyście zagubili się beznadziejnie w lesie, to choćbyście i wątpili w to, czy ktoś jest w pobliżu, wołalibyście jednak z całych sił. A więc zacznijcie wołać. Zacznijcie się modlić. Będziecie zaskoczeni: Maryja odpowie – ręczę wam” (Sługa Boży Fulton John Sheen).

  1. „Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.” ( Św. Bernard )

 36. Prywatne Katolickie Stowarzyszenie Wiernych Tradycji Łacińskiej im. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z siedzibą w Warszawie zwróciło się do mojej skromnej osoby z prośbą o przygotowanie do druku bulli Św. Piusa V „Quo primum” w języku łacińskim i polskim.
  Dzisiaj otrzymałem kilkanaście dopiero co wydrukowanych egzemplarzy. Niemal w przeddzień kolejnej rocznicy – 14 lipca 1570 – Polska otrzymuje piękny dar katolicki.
  Dystrybucją się ksiądz nie zajmuje. Stowarzyszenie z pewnością znajdzie drogi dystrybucji serdecznej.

 37. Już wkrótce zostanie opublikowane tłumaczenie na język angielski artykułu o. dr. hab. Benedykta Huculaka OFM – Watykan dzisiaj.
  Miejmy na uwadze kwestię strategiczną: w czasach zamętu powszechnego katolickie głosy duchowieństwa polskiego nie mogą pozostawać pod korcem. Muszą się ujawnić dla dobra dusz – w kraju i za granicą.

 38. 15 września 2018 w Niepokalanowie – jeśli Pan Bóg pozwoli – odbędzie się konferencja „Kościół Katolicki w czasach zamętu. Elementy diagnozy i remedia”.
  Cenne będzie jedno Zdrowaś Maryjo w intencji o dobre owoce planowanego wydarzenia.

 39. Pan Jezus przestrzega: „Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mt 12, 35-37).
  Apologia wulgaryzmów jest procederem niekatolickim. Czuwajmy!
  https://verbumcatholicum.com/2018/07/06/apologia-niedorzeczna/

 40. W czasach zamętu powszechnego nie należy się spieszyć z odsądzaniem od czci i wiary tego czy innego duchownego, tylko dlatego, że jego droga dojrzewania różni się w szczegółach od drogi dojrzewania innego duchownego. Nie jest łatwo bezkompromisowo dopuścić prawdę do głosu, kiedy powszechnie panuje fałsz zatwierdzony. Tu jeden z głosów kapłańskich.
  https://verbumcatholicum.com/2015/07/05/duchowienstwo-katolickie-w-obronie-tradycji-5/

 41. Nie wiem na co czekają ci, którzy już posiedli minimum wiedzy o Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, a kroki swoje kierują gdzie indziej.
  Nie wiem na co czekają ci, którzy posiedli minimum wiedzy o Sakramencie Małżeństwa, zawarli prawowite małżeństwo, a siedzą w powtórnych związkach.

 42. Etyka ! Etyka ! Etyka !
  Etyka – ponad wszystkim ! – Katolicka ! – ma się rozumieć !

  Edukacja ! Edukacja ! Edukacja !

  gdzie się podziała Inteligencja katolicka ? – wolne wakaty. Wiele wakatów.

   1. nie dziw się zatem, Bracie i Siostro, że nawiedziło Ojczyznę naszą zeswołoczenie kroczące.

 43. W trosce o duszę, należy mieć na uwadze.
  Spowiedź. Co penitent ma mówić w konfesjonale?
  1. W konfesjonale penitent ma wyznać GRZECHY.
  2. W konfesjonale penitent ma wyznać WŁASNE grzechy.

 44. Nie wszystkie, ale problem dość powszechny. Kobiety zatraciły poczucie wstydu i przyzwoitości. Skromność poszła do lasu.
  Nie wszyscy, ale problem dość powszechny. Mężczyźni deklarujący w internetach wiarę katolicką zatracili poczucie wstydu i przyzwoitości. Skromność poszła do lasu.
  Jak to jest możliwe, żeby katolik publikował materiały – werbalne i wizualne – nie licujące z wymaganiami cnoty czystości i wulgaryzmy? Przecież to jest grzech śmiertelny, obraza Boża i zgorszenie bliźnich. Trzeba się nawracać! Trzeba zdążyć przed śmiercią.
  https://verbumcatholicum.com/2016/01/21/zgorszenie-nalezy-naprawic-a-zarzewie-grzechu-usunac/


 45. M
  Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus!
  „Błogosławiona Krew Jezusowa- na wieki błogosławiona”.

  Drodzy Katolicy!
  Ze wzgledu na rozpoczecie Kapituly Generalnej FSSPX, ktora odbedzie sie 11. lipca 2018 r. w seminarium św. Piusa X w Ecône w Szwajcarii, zachecamy wiernych i ludzi dobrej woli do odmawiannia Nowenny do Ducha Świetego i antyfony Veni Sancte Spiritus (Przybądź, Duchu Święty).
  Duch Święty nie przychodzi, jeżeli nie jest wezwany. Intensywna modlitwa wskazana- nie zwlekaj!

  „Ojcze, przez Jezusa, daj nam Ducha Świętego”.

  Matko Boza dobrej rady, modl sie za nami!

  Błogosławimy, wysławiamy i oddajemy cześć Jezusowi, który odkupił nas za cenę swojej Krwi.

  „Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende.
  V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.
  R. Et renovabis faciem terrae.
  Oremus: Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti: da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
  Cor Mariae Immaculatum, ora pro nobis.
  Sancte Pie Decime, ora pro nobis.”

   1. Panie Krzysztofie,
    dziękuję bardzo za powyższą informację:
    „Domena nonpossumus.pl jest po prostu nie opłacona”.
    Brakuje mi słów komentarza…
    W dniu wczorajszym była jeszcze dostępna.
    Jeżeli Admini strony nonpossumus.pl mieli problemy z opłaceniem, wypada zadać pytanie: Czy Admini strony podali jakiś komunikat, prośbę o pomoc w utrzymaniu strony z tak głęboką zawartością?
    Zniknięcie nonpossumus.pl z przestrzeni internetowej, to wielka strata. Zastanawiam się, czy teraz można jeszcze coś zrobić, czy możemy jeszcze pomóc w jakiś sposób?

   2. Właściciel ma teraz prawo do pierwokupu po wyższej cenie (nawet 100% drożej niż by ją wykupił w terminie do 1 lipca 2018, do godziny 11:56:51), prawo pierwokupu dla tej domeny ważne jest do 31 lipca 2018, do godziny 11:56:51, a potem domena trafi na wolny rynek, ale są tacy co polują na takie domeny i je podkupują, a nawet sam dotychczasowy rejestrator czyli firma „H88 SA” może ją przechwycić i wystawić do odsprzedania, na tym polega handel domenami nie opłaconymi.

   3. In saecula saeculorum

    to póki co zostaje gloria.tv

    a możliwym będzie otrzymać link do bloga ?

   4. Duszo polska!…:)
    Przepraszam, że piszę w tym miejscu, ale pod Brata/Siostry komentarzem nie widzę opcji „ODPOWIEDZ” i nie wiem, w której pozycji ukaże się ten mój komentarz.

    „to póki co zostaje gloria.tv”
    Tak, ale to nie rozwiązuje problemu.
    nonpossumus.pl zawiera/ło treści dostępne – w Internecie – tylko na tej stronie, stąd moje zastanawianie się czy jeszcze da się coś zrobić, aby ratować…
    ***
    „a możliwym będzie otrzymać link do bloga ?”
    Czy chodzi o mój blog? Proszę uprzejmie. Podaję link do:
    Lipiec – poświęcony Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa
    http://blogmedia24.pl/node/75325
    Ostatnie wpisy na blogu, widoczne są po prawej stronie w ” notki autora”. I dzisiaj, właśnie do ostatniego wpisu, wczorajszego, chciałam dodać linki prowadzące do Encyklik.
    Zapraszam serdecznie na blog z uwagą, że jest na polu minowym…
    Myślę, że nie potrzebuję tłumaczyć o co chodzi…

    Proszę, zastanówmy się wspólnie, jak ratować nonpossumus.pl

   1. Ja również dziękuję Wszystkim za wszystko, włącznie z upomnieniem.
    Kajam się… i melduję, że z dawnego wpisu, a niedawno przywołanego, usunęłam zamieszczoną kiedyś w komentarzach „patriotyczną piosenkę”, w której tekście było jedno słowo za dużo…:(
    Muszę się zmobilizować i jak najszybciej znaleźć czas na dokładne przejrzenie całego bloga.
    Dziękuję serdecznie i przepraszam, również serdecznie.

 46. Wołali: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze” (Mt 27, 25). Historia pokazuje nurt udaremniania mocy Krwi Chrystusa ze strony wołających i ich potomków – nie tylko dla nich, lecz i dla innych. Straszną jest rzeczą w oczach Bożych udaremniać moc Krwi Chrystusa.

  1. Laudetur Iesus Christus.

   „w całej niemalże Polsce ktoś kiedyś wyłączył myślenie i stan ten trwa po dziś dzień”

   Wyłączenie myślenia to skutek
   trwania w grzechach i braku pokuty.
   🙁
   W tym… dzisiejsza „wolność sumienia”
   tak daleko posunięta,
   że sumienia się nie kształtuje
   aby było PRAWE…
   bo „wolność sumienia” gwarantuje
   do-wolność sumienia…
   🙁

   Módlmy się, aby Wszechmogący, Miłosierny Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny zmiłował sę nad nami.

   Pozdrawiam serdecznie.
   Szczęść Boże!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *