197 komentarzy do “Czerwiec, Najśw. Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami”

 1. Kongres Ruchu Narodowego – Narodowa mobilizacja, no, był hymn, a modlitwa na rozpoczęcie to gdzie ? dobrze, że Pan Grzegorz Braun nawiązał do sedna …

  Narodowa nobilitacja kłania się, wciąż się kłania, będzie to – będzie wszystko, jak trzeba =>

  1. „Zobacz także, iż sami chrześcijanie w Niej upatrują swoją Matkę. Kierowani naturalnym dziecięcym uczuciem, we wszystkich przeciwnościach i kłopotach uciekają się do wzywania Jej pomocy najpierw i najczęściej” (Kazanie św. Gueryka, opata, na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

 2. Wzmianka salezjańska. Trzy lata temu, 14.06.2015, o godz. 14.45, w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu, ks. Dariusz Kowalczyk SDB po raz pierwszy odprawił Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

 3. Jestem dziś po dyskusji z pobożnym ks. modernistą. Jedno wyszło na jaw. Katalizatorem neokatolicyzmu jest stosunek bezkrytycznej akceptacji SVII i świętości osoby JPII. Największym bulwers wywołał mój zarzut, iż papież udzielając komunii na rękę popełniał błąd, narażając Ciało Pańskie na zbezczeszczenie. Nie ma co się łudzić, prawdziwy Kościół Chrystusowy zostanie wyrzucony precz z nierządnicy przez pobożnych neo, gdyż mówienie o tradycyjnej i prawdziwej czci i dyscyplinie dla Najświętszego Sakramentu jest, jak usłyszałem, faryzejskim rygoryzmem przestrzegania przepisów, gdzie litera zabija ducha. To nie bałagan, lecz bagno intelektualne.

 4. Dzięki Bożej dobroci prawdę krzewić mogę jawnie, pod własnym imieniem i nazwiskiem, w następujących miejscach internetu:

  – blog Sacerdos Hyacinthus https://sacerdoshyacinthus.com
  – blog Verbum catholicum https://verbumcatholicum.com
  – profil na Twitterze https://twitter.com/SacHyacinthus
  – profil na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzrNqGVsXhiQ3iqT9jzArug

  Kapłan dokłada starań, aby w dzisiejszych czasach zamętu powszechnego, przynajmniej niektóre aspekty Bożej Prawdy i aktualnej sytuacji przedstawiać wyraziście po katolicku – dla dobra dusz.

 5. Na razie tylko sygnalizuję, choć problem godny szerokiej kompetentnej analizy – pentekostalizacja, jej źródła, przejawy i zagrożenia. Problematykę naświetlają m.in: ks. Karl Stehlin FSSPX, ks. prof. Andrzej Kobyliński i dr Stanisław Krajski.

 6. Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus!

  Czcigodny Ksieze Jacku!

  Z okazji tak pieknego Jubileuszu- zyczymy zdrowia, blogoslawienstwa Bozego i mowy Swietego Pawla Apostola,
  ” Dla slabych stalem sie slaby, by pozyskac slabych. Stalem sie wszystkim dla wszystkich, aby uratowac za wszelka cene choc niektorych. Wszystko zas czynie dla Ewangelii, by miec w niej swoj udzial”.
  Bog zaplac, za walke w obronie prawdy Chrystusowej.
  Choc spoznione lecz szczere- w modlitwie, Ave Maria…! +++

 7. i w kwestii gościnności różni ludzie, różne poglądy, i różne mądrości wyrażają. W tej kwestii, roztropnemu katolikowi wypada z Syrachem się zgodzić.

  Syr 11, 29 – 34.

 8. Jeśli wiernie przekazujemy niezmutowany katolicki depozyt wiary, nie musimy się przed nikim tłumaczyć, kłaniać, przepraszać i kajać, czynimy bowiem dokładnie to, co Kościół Katolicki czynił wiernie przez wieki. Nic ponadto.

  1. „Trwaj w przymierzu twoim i bądź Mu oddany, a wypełniając je zestarzej się!” (Syr 11, 20)

   Laudetur Iesus Christus
   Błogosławieństwa Bożego, opieki i wstawiennictwa Matki Najświętszej na każdy dzień Księdzu życzę.

  1. W kwestii przyziemnej słowo.
   Mijają lata, mijają, a ci co sprzedali moją Ojczyznę mają się tu całkiem dobrze.

   no cóż, świadomość ulgi nie przynosi.

   1. przepraszam za wpis w tym miejscu, refleksja moja nie jest komentarzem do powyższego tekstu Księdza Jacka.

 9. Czy w oficjalnych strukturach posoborowych, w których coraz bardziej ujawniają się herezje w zakresie doktryny, aberracje w zakresie kultu i rozmontowywanie moralności, możliwe jest dochowanie stuprocentowej wierności odwiecznemu katolickiemu depozytowi wiary? Czy nie mamy w głowie – bardziej czy mniej świadomie – takiej koncesji, na którą już zgodziliśmy się, że Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek, choćby mały ogareczek, bo inaczej „się nie da”? Nie można lekceważyć tego typu pytań.

 10. „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg:
  Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
  i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
  Przeto wyjdźcie spośród nich
  i odłączcie się od nich, mówi Pan,
  i nie tykajcie tego, co nieczyste,
  a Ja was przyjmę
  i będę wam Ojcem,
  a wy będziecie moimi synami i córkami –
  mówi Pan wszechmogący” (2 Kor 6, 14-18).

 11. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
  Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
  „Jezu cichy i Serca pokornego, uczyń serce
  moje według Serca Twego”

  OFIAROWANIE SIEBIE SERCU JEZUSOWEMU
  Najsłodsze Serce Jezusa, ogniem Miłości płonące, któreś zachowane było na te ostatnie czasy największych błędów zepsucia i obojętności, do Ciebie się uciekamy, szukając w Nim ostatniego ratunku w naszej nędzy.

  Ofiarujemy Tobie wszystkie nasze modlitwy, sprawy, cierpienia i łączymy je z Twoimi i z Twoją Przenajświętszą Ofiarą, która się w tej chwili na Ołtarzach całej ziemi ponawia.

  A ofiarujemy Ci je za Kościół nasz święty, a szczególniej za oświecenie błądzących, za ożywienie i gorliwości w sercach wszystkich ludzi.

  I błagamy Cię przez tę miłość, którąś tak bardzo ludzi ukochało, ulecz świata zaślepienie, rozprósz ciemności fałszywych nauk, pokrusz lody oziębłości i rozrzuć na świat cały pożar Twej Świętej Miłości. Amen.
  „Kwiat Eucharystyczny”, Kraków 1939, str. 272-273.

 12. swołocz staje się coraz bardziej zuchwała. Gdzieś w oddali słychać już pojedyncze nuty z preludium …

 13. O palącej konieczności i wartości modlitwy za kapłanów przekonywali liczni święci, jak choćby Siostra Faustyna, Teresa od Dzieciątka Jezus:

  W dzienniczku świętej Faustyny odnajdziemy taką piękną i poruszająca modlitwę za kapłanów:

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie. Panie, daj nam świętych kapłanów; Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz (1052).

  Święta Teresa z Lisieux wzywała: módlmy się za kapłanów, przypominając, iż każdego dnia zauważamy, jak rzadcy są przyjaciele Jezusa. Zdaje mi się, że to rani Go najgłębiej.
  Jej słowami również możemy się modlić o uświęcenie kapłanów.

  O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

  Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

 14. Modlitwa Ojca św. Piusa X za kapłanów

  Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i źródło życia, któryś ze szczególnej dobroci swego Serca dał nam kapłanów, by dopełnili w nas pragnień świętości natchnionych nam przez Twoją łaskę, prosimy Cię, przybądź im na pomoc ze swoim łaskawym miłosierdziem.

  Niech w nich, o Jezu, tętni żywa w uczynkach wiara, niezłomna w próbach nadzieja, gorąca w zamiarach miłość. Twe słowo, promień wiecznej Mądrości, niech przez ciągłe rozmyślanie stanie się pokarmem wewnętrznym ich życia.

  Przykład zaś Twego życia i Twej Męki niech się odnawia w ich sposobie postępowania, w ich cierpieniach ku zbudowaniu naszemu, ku oświeceniu i pocieszeniu w naszych boleściach. Spraw, o Panie, by nasi kapłani jedynie oddani trosce o Twoją chwałę wytrwali wiernie w swym obowiązku czystości sumienia, aż do ostatniego tchu życia. A kiedy wraz ze śmiercią ciała zdadzą na Twoje ręce dobrze spełnione zadanie, niech w Tobie, Panie Jezu, któryś na ziemi był ich mistrzem, otrzymają w blaskach świętych, wieczną nagrodę sprawiedliwości. Amen.

 15. W naszych staraniach o przywrócenie niezmutowanej katolickiej doktryny i niezmutowanego katolickiego kultu nie rozglądajmy się za poparciem tłumnym. Tłum łatwo przechodzi od „Hosanna!” do „Ukrzyżuj!”.

 16. droga młodzieży – zadanie domowe z historii :

  fraim kisler, eliasz koton, josek goldberg, natan gruszpan kikiel, anatol fejgin, izaak fleischfarb, jakub berman, beniamin goldberg, emil merz, fajga mindla, julia bristiger, kopel klejman, eugeniusz landsberg, salomon morel, stefan michnik itp.

 17. „Jeżeli zapytam któreś z dzieci, co to jest miłość, to odpowie mi ono: „Jest to cnota, która z nieba pochodzi, przez którą miłujemy Boga z całego serca, a ze względu na Boga także bliźniego, jak siebie samego.” Możecie mnie teraz spytać, co to znaczy „miłować Boga z całego serca” – ponad wszystkie rzeczy, więcej niż samych siebie? Oznacza to – odpowiem – że Boga trzeba stawiać wyżej niż jakiekolwiek stworzenie i że trzeba sobie postanowić raczej wszystko utracić – majątek, sławę, rodziców, przyjaciół, dzieci, męża czy żonę, a wreszcie i życie – niż popełnić jeden choćby grzech ciężki.

  Św. Augustyn mówi, że doskonale kocha Boga ten, kto Go kocha bez miary – bez względu na nadzieję szczęścia niebieskiego czy na strach przed piekłem. Powinniśmy kochać Boga z całego serca dlatego, że jest On nieskończenie dobry i nieskończenie godny miłości. Ani cierpienia, ani prześladowania, ani pogarda, ani życie, ani śmierć nie powinny nas odwodzić od miłości Boga.”
  Św. Jan Maria Vianney, Kazania proboszcza z Ars, s. 289-290

 18. Jedna wiara, jeden Kosciol, jedna Msza Swieta :
  ” Wierzymy, że prawdy Wiary pozostają absolutnie niezależne od sposobu myślenia i życia ludzi, jako że Prawda przychodzi od Boga przez Kościół i jego Tradycję, a nie rodzi się z instynktu i przeżyć religijnych.

  Mamy absolutną pewność, że nasze stanowisko jest słuszne, nie dzięki sile naszych argumentów, ale dlatego, że opiera się ono na tym, czego Kościół zawsze nas nauczał. Dlatego możemy powtórzyć za św. Augustynem, że gdyby to, w co wierzymy, okazało się błędem, znaczyłoby to, że sam Bóg nas okłamał.

  Mamy mocną nadzieję, że w krótkim czasie Kościół przezwycięży obecny kryzys i, rozpraszając ciemności herezji, znów zajaśnieje jako chwalebny znak dla narodów. „Bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).

  Kochamy z głębi serca naszą Matkę, Kościół Święty, Apostolski i Rzymski. Za niego pragniemy w razie potrzeby oddać nasze życie. ” http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/336

 19. Polski nie odmienimy za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przede wszystkim pokutują tu wieloletnie zaległości we właściwej edukacji, tu trzeba cudu, a cuda są domeną Nieba.

  1. a przed rewolucją interetowo-smartfonową rolę ojca w wielu polskich rodzinach przez wiele lat sprawował telewizor

   1. „Ryt rzymski należy do nas, tak jak ryt bizantyjski przynależy do grekokatolików. Nie można tego zmienić, ponieważ wyznanie wiary wymaga od nas, byśmy trzymali się naszych własnych, tradycyjnych rytów.

    Po drugie, dwuznaczności oraz protestancka wymowa nowego rytu są dobrze udokumentowane (zwrócili na nie nawet uwagę kardynałowie Ottaviani i Bacci za pontyfikatu Pawła VI). Wszystko to pokazuje, że nowy ryt nie jest tym, czym wedle Piusa XII musi być liturgia: jasno sprecyzowanym wyznaniem wiary katolickiej. To właśnie zawarte w nowym rycie Mszy dwuznaczności, niejasności i wyrażenia sugerujące heretycką interpretację doprowadziły do sytuacji, którą s. Łucja określiła w kontekście trzeciej tajemnicy fatimskiej jako „diaboliczna dezorientacja w Kościele”.

    Pius XI nauczał, że Msza jest najważniejszym wyrazem zwyczajnego Magisterium Kościoła. Kiedy liturgia stanie się na powrót jednoznacznym wyznaniem wiary katolickiej, wierni wyzwoleni zostaną z mroków dezorientacji, będącej rezultatem zaniedbania przez pasterzy oraz wyższą hierarchię obowiązku precyzyjnego i jednoznacznego wyznawania wiary, przez co doprowadziła do stanu, który opisuje trzecia tajemnica fatimska – do apostazji i utraty wiary na całych kontynentach” http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1039

 20. brak stosownej reakcji ze strony Pasterzy Kościoła w Polsce, w świetle szeregu faktów i zdarzeń dotyczących katolickiej wiary oraz działań podejmowanych wobec polskiego narodu i jego dziedzictwa oznacza tylko jedno – ZDRADA !

 21. Pwt 28
  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
  1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego.

  PRZEKLENSTWA
  15 Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię.

  1. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”

   Mt 23
   29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, 30 i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. 31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! 32 Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!

 22. O Polsko !

  O wstrząs mózgu, rewitalizujący umysły wielu, choć tożsamość narodowa i wiara Ojców wydaje się być zatraconą już, w pogoni za iluzją. Gorąco prośmy Niepokalaną.

  – Matko zbudź lud Twój !
  – Matko ratuj !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *