419 komentarzy do “Czerwiec, Najśw. Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami”

 1. Analizując historię Kościoła, możemy skonstatować, że wielokrotnie mamy do czynienia z bliskością herezji i nieczystości. Kwestia ujawnia się także w odniesieniu do pewnych luminarzy ostatniego soboru, którzy forsowali doktryny niespójne z odwieczną stałą doktryną katolicką.
  Miłujmy i praktykujmy czystość i prawdę!
  https://verbumcatholicum.com/2017/07/02/w-tych-sprawach-nalezy-zachowac-pelna-szczerosc-przed-panem-bogiem/

  1. a są tacy, co mówią, że piekła nie ma.

   ” Już powyżej wykazałem na podsta­wie nauki P. Jezusa, Ojców św. i Soborów Kościoła, że piekło jest wieczne; jest to do­gmat naszej wiary św., czyli nauka taka o której gdyby kto dobrowolnie wątpił, tym samym nie był by już katolikiem, ale heretykiem.” ( Ks. Feliks Cozel, Dokąd idziesz, dokąd zajdziesz )

 2. siły rządzące tym światem nie pozwolą nam zrobić nawet pół kroku w kierunku suwerenności i nie zmieni tego nawet potencjalne zwycięstwo środowisk narodowych, chyba że zawierzymy Polskę Chrystusowi i Maryi i sprawimy, że naród obudzi się i padnie na kolana przed Bożym Majestatem

  1. Kazanie św. Augustyna, biskupa
   (Kazanie 295, 1-2. 4. 7-8)

   Dzień dzisiejszy uświęcony jest męczeństwem świętych Apostołów Piotra i Pawła. Nie mówimy bynajmniej o mało znanych męczennikach: „Na całą ziemię ich głos się rozchodzi i aż po krańce świata ich mowy”. Męczennicy ci na własne oczy oglądali to, co przepowiadali. Postępowali w sprawiedliwości, głosząc prawdę i umierając za prawdę.
   Święty Piotr, pierwszy wśród Apostołów, ten, który żarliwie miłował Chrystusa, miał szczęście usłyszeć słowa: „Otóż i Ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr”. Wcześniej bowiem powiedział: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”. Chrystus zaś odpowiedział: „Ty jesteś Skała, a na tej Skale zbuduję mój Kościół”. Na tej Skale wybuduję wiarę, którą wyznałeś. Na wyznaniu: „Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego”, które wypowiedziałeś, zbuduję mój Kościół. Albowiem Ty jesteś opoką. Imię Piotr pochodzi od słowa opoka, nie zaś odwrotnie. Tak jak imię Piotr pochodzi od „opoka”, tak też nazwa chrześcijanin pochodzi od imienia Chrystus.
   Pan Jezus – jak wiecie – przed swoją męką wybrał uczniów i nazwał ich Apostołami. Spośród nich samemu tylko Piotrowi było dane po wielekroć uosabiać cały Kościół. Ponieważ uosabiał Kościół powszechny, dlatego usłyszał słowa: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Otrzymał zatem klucze nie jeden człowiek, ale jeden i powszechny Kościół. Wielkość Piotra płynie stąd, iż kiedy mu powiedziano: „Tobie dam”, występował w imieniu jednego i powszechnego Kościoła. Abyście zaś wiedzieli, że to Kościół otrzymał klucze królestwa, posłuchajcie, co na innym miejscu Pan powiedział wszystkim Apostołom: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Potem dodał: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.
   Słusznie też Pan po swym zmartwychwstaniu powierza Piotrowi osobiście troskę o swe owce. Spośród uczniów nie tylko on jeden zasłużył, aby paść owce Pana; Chrystus przemawia wszakże do jednego, aby podkreślić jedność. Do Piotra mówi najpierw, ponieważ Piotr jest pierwszym wśród Apostołów.
   Nie smuć się, Apostole! Odpowiedz Panu raz, drugi i trzeci. Niechaj zwycięży trzykrotne wyznanie miłości, albowiem nadmierna pewność trzy razy zwyciężona została przez lęk. Trzy razy masz rozwiązać to, co zawiązałeś trzy razy. Rozwiąż miłością, co zawiązałeś lękiem. A jednak Pan trzykrotnie powierza swe owce Piotrowi.
   W jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch Apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy. Za nim podążył Paweł. Obchodzimy dziś uroczystość Apostołów uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienie, świadectwo i naukę.

 3. spadają maski, spadają, niczym liście jesienią. Maskarada powoli dobiega końca, zostały jeszcze te najtwardsze sztuki – „królowie nocy”.

 4. Gietrzwald, Matka Boza żąda!!!
  30 czerwca 1877 r.
  Justyna zapytała: „Czego żądasz Matko Boża?” i usłyszała odpowiedź: „Ja żądam, abyście CODZIENNIE odmawiali różaniec! ”

 5. „O mój ukochany ludu polski, którego przodkowie szli z krzyżem na bój, krzyżem zdobili swój mundur, krzyżem znaczyli drzwi swoich domów – czemu Mnie wyrzucasz z własnego mieszkania, z własnych serc? Czyż krzyż sprowadził ci nieszczęście, czy ci zanadto przygniótł ramiona? A Ja niosłem krzyż na Golgotę, pomimo że miałem ramiona odarte z ciała przez katusze biczowania… Ja się nie zawahałem wejść na szubienicę krzyża, pomimo że go za hańbę wówczas poczytywano.
  Ludu mój polski, wiedz, że berłem twojej Królowej – mej Matki przeczystej – jest krzyż. Chcesz być wolny? – zatknij go w swej duszy, choćby ona była twarda jak skała Golgoty, zdołam ją skruszyć i wzruszyć, by Mi dała miły odpoczynek po trudach męki i konania.”

  UWIERZYŁAM MIŁOŚCI
  Dziennik duchowy i wybór listów
  S. Leonia Nastał =>

  http://fzs.radom.pl/wp-content/uploads/2017/09/S.-LEONIA-NASTA%C5%81-Uwierzy%C5%82am-mi%C5%82o%C5%9Bci-dziennik-duchowy-i-wyb%C3%B3r-list%C3%B3w.pdf

 6. spoglądam na mój ukochany kraj – Polskę i widzę dramat rozkładu w każdej niemal dziedzinie. Ci co mówią, że u nas jeszcze nie jest tak źle są po prostu ignorantami. Nie jest tak źle ?! – Tragedia, tragedia !

 7. Zawsze, ale szczególnie w czasach zamętu powszechnego, skarbem dla Kościoła jest kapłan, którego cechą jest – jak moglibyśmy powiedzieć – zrównoważenie doktrynalne.
  Nie szuka rozgłosu dla rozgłosu, nie szuka zaszczytów dla zaszczytów, nie szuka oryginalności dla oryginalności. Wiernie i cierpliwie przekazuje nieskażony katolicki depozyt wiary.
  Zawsze, ale szczególnie w czasach zamętu powszechnego, skarbem dla Kościoła jest kapłan, którego cechą jest – jak moglibyśmy powiedzieć – zrównoważenie doktrynalne.

 8. Osobom, które ukończyły 18 lat trzeba przypominać rzeczy, o których za dobrych czasów dzieci w szkole podstawowej uczyły się na lekcjach religii. W dobrych katolickich rodzinach rodzice przez własny przykład i pouczenie uczą dzieci dobrego słowa. UŻYWANIE WULGARYZMÓW JEST GRZECHEM. Polska jest bardzo zepsuta pod względem słownictwa – starsze pokolenie, mężczyźni i kobiety, młodzi, „inteligencja” i środowiska różne, i dzieci, ludzie posoborowi i katolicy tradycyjni. W internecie i w kontekstach życia codziennego. Tak dalej być nie może.
  STOP WULGARYZMOM!
  https://verbumcatholicum.com/2018/05/15/problem-wulgaryzmow/

 9. W kwestiach małżeństwa i rodziny mamy do dyspozycji niezawodną, odwieczną, katolicką naukę prawowitego papieża Piusa XI – encyklikę Casti connubii.
  Katoliccy małżonkowie oraz przygotowujący się do zawarcia Sakramentu Małżeństwa znajdą w tej prawowitej, odwiecznej, katolickiej doktrynie wystarczająco wiele światła, aby życie swoje i swoich bliskich ułożyć według Bożego zamysłu i wraz ze swoimi bliskimi osiągnąć Niebo.
  https://sacerdoshyacinthus.com/2018/06/26/furtki/

  1. W kontekście Księdza wypowiedzi pozwolę sobie celowo zacytować tu heretyka Frycza – Modrzewskiego : ” Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” bo środowisko, które za zasłonką stoi podobnież wywrotowe jak i duchowość „jegomościa” a myśl sama w sobie choć wcale niegłupia, widać i skutecznym narzędziem przewrotu się staje. W świecie mówi się, że Polska to katolicki kraj, więc od pewnego czasu tłumnie ściąga się polską młodzież na wielkie spędy z udziałem różnej maści „ewangelizatorów” – po co ? – ano właśnie po to, przed czym Ksiądz tu przestrzega.

   1. no i masz, winny jestem szybko sprostowanie, cytat ten mylnie przypisuje się Fryczowi – Modrzewskiemu, a właściwym autorem wypowiedzi jest ponoć hetman Jan Zamoyski

 10. Doprawdy, trudno zrozumieć, jak to się dzieje, że niektóre osoby deklarujące wiarę katolicką nie rozumieją tak oczywistych kwestii. Bo inni opublikowali, to ja też? Bo znalazłem to i owo w internecie, to zaraz opublikuję? Trzeba się liczyć z tym, że przez nieroztropne publikowanie brudu świata w jego DOSŁOWNOŚCI GORSZĄCEJ, mogę przyczyniać się do czyjegoś grzechu i do zgorszenia bliźnich. Odpowiedzialność to wielka przed Bogiem i ludźmi. Treści i obrazy. Uważajmy, co publikujemy i po co.
  https://verbumcatholicum.com/2017/03/14/unikac-doslownosci-gorszacej/

 11. „Bóg jest jeden i Chrystus jeden i jeden Kościół i stolica jedna na Piotrze głosem Pańskim postawiona. Poza jednym ołtarzem nikt nie może ustawić innego ołtarza, ani też po jednym kapłaństwie ustanawiać innego kapłaństwa. Ktokolwiek, gdzie indziej zbierał ten rozprasza.”
  Źródło: List 40, 5. św. Cyprian z Kartaginy

  1. „O mój ukochany ludu polski, którego przodkowie szli z krzyżem na bój, krzyżem zdobili swój mundur, krzyżem znaczyli drzwi swoich domów – czemu Mnie wyrzucasz z własnego mieszkania, z własnych serc? Czyż krzyż sprowadził ci nieszczęście, czy ci zanadto przygniótł ramiona? A Ja niosłem krzyż na Golgotę, pomimo że miałem ramiona odarte z ciała przez katusze biczowania… Ja się nie zawahałem wejść na szubienicę krzyża, pomimo że go za hańbę wówczas poczytywano.
   Ludu mój polski, wiedz, że berłem twojej Królowej – mej Matki przeczystej – jest krzyż. Chcesz być wolny? – zatknij go w swej duszy, choćby ona była twarda jak skała Golgoty, zdołam ją skruszyć i wzruszyć, by Mi dała miły odpoczynek po trudach męki i konania.”

   UWIERZYŁAM MIŁOŚCI
   Dziennik duchowy i wybór listów
   S. Leonia Nastał =>

   http://fzs.radom.pl/wp-content/uploads/2017/09/S.-LEONIA-NASTA%C5%81-Uwierzy%C5%82am-mi%C5%82o%C5%9Bci-dziennik-duchowy-i-wyb%C3%B3r-list%C3%B3w.pdf

 12. Już Apostoł Narodów użalał się na niektórych: „Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż uwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli – znosicie to spokojnie” (2 Kor 11, 3-4).
  https://verbumcatholicum.com/2016/06/04/distinguere/

  1. jak grzybów po deszczu przybywa krajów, w których lewactwo rządzi na całego, w cokolwiek dziwnych okolicznościach władzę w Watykanie również przejmuje lewak. Światowe media rozpływają się nad wszelkimi lewackimi inicjatywami. Niechybnie, ktoś za tym stoi, i ktoś nie szczędzi pieniędzy, ba, całej góry pieniędzy. W programie jest jeszcze wojna światowa, światowy rząd i światowa religia.

 13. Prokuratorzy i adwokaci doskonale wiedzą, że fakty i okoliczności można naświetlać i niedoświetlać rozmaicie. Uczciwa praca historyka jest w znacznej mierze pracą na źródłach, by ustalić fakty i okoliczności. Filozofia realistyczna (klasyczna) uczy, że rzeczywistość (byt) idzie przed interpretacją. Mając powyższe na uwadze, już nie tak łatwo dajemy się zwieść takiemu naświetlaniu i niedoświetlaniu kwestii, gdy idzie o wykazanie, że herezja nie jest herezją. Rozum funkcjonujący w zaszczytnych kategoriach prawdy wielce nam będzie pomocny w czasach zamętu powszechnego.

 14. „Prawdziwym i szczerym katolikiem jest ten, kto prawdę Bożą, kto Kościół, kto Ciało Chrystusa miłuje, kto nad Boską religię, kto nad wiarę katolicką niczego wyżej nie ceni, ani niczyjej powagi, ani miłości, ani geniuszu, ani wymowy, ani filozofii, lecz gardzi tym wszystkim, i niewzruszenie trwa przy wierze, a postanawia tego tylko się trzymać i w to wierzyć, czego się powszechnie z dawien dawna Kościół trzyma” (Św. Wincenty z Lerynu. Commonitorium).

 15. Z perspektywy kilkudziesięciu lat, już można to powiedzieć.
  W „kościele posoborowym” coraz bardziej zaciera się różnica między:
  – tym co katolickie a tym, co nim nie jest,
  – prawdą i fałszem,
  – ortodoksją i heterodoksją,
  – kultem i profanacją,
  – dobrem i złem,
  – normą i dewiacją,
  – grzechem i cnotą,
  – wymogami wiary i wymogami globalizmu.
  Jest też proceder unicestwiania elementarnego wymogu sprawiedliwości: związku winy i kary.
  Człowiek, który nie wygasił rozumu, postawi pytanie: Czy nie mamy tu do czynienia z nową religią, odmienną od katolickiej?

 16. Fakty. Wojtyła wpychał Polskę do Unii. Bergoglio wpycha w Europę żywioł wrogi wierze katolickiej. Czy nie mamy tu do czynienia z procederem instrumentalizowania wiary katolickiej i zaprzęgnięcia jej do forsowania procesów globalizacyjnych? Cui bono?

 17. czy ktoś z Was, kiedykolwiek myślał, że dożyje czasów, kiedy trzeba będzie bronić rodziny przed chorą, szatańską ideologią?
  kiedy trzeba będzie bronić małżeństwa jako sakramentalnego związku kobiety i mężczyzny ?

  zaiste, to są czasy końca

 18. „…Trzeci powód, dla którego lampka zgasła, to atmosfera tych czasów, przepełniona duchem nieczystości, jak ohydna powódź, która zaleje ulice, place i miejsca publiczne, do tego stopnia, że prawie już nie będzie na świecie dziewiczej duszy.

  Czwartą przyczyną jest to, iż po infiltracji we wszystkich warstwach społecznych, masońskie sekty będą z wielką przebiegłością szerzyć swoje błędy w rodzinach, przede wszystkim po to, by zepsuć dzieci. W tych nieszczęśliwych czasach zło uderzy w dziecięcą niewinność, a w ten sposób powołana kapłańskie będą zaprzepaszczone… ”
  Objawienie N.M.Panny w Quito, uznane przez Rzym.

 19. Może to trzeba przypomnieć, że nauczanie wiary katolickiej – z upoważnienia Jezusa Chrystusa – należy do katolickiego duchowieństwa. I taka była przez wieki praktyka Kościoła Katolickiego.
  Stopień głębi i rzetelności diagnozy aktualnego czasu zamętu powszechnego każdej duszy kapłańskiej oceni Pan Bóg.
  Wspomnienie Kapłana, któremu do ostatnich dni nie była obojętna sprawa Boża, Polska i dusze, zwłaszcza młodego pokolenia. Wykład polecam.
  https://verbumcatholicum.com/2018/06/19/sp-ks-dr-henryk-luczak-sdb/

 20. Choć życzę Narodowcom jak najlepiej, wciąż oczekuję na męża stanu, który w obecności tłumów, zamiast głosić swój program, zwróci się w stronę Krzyża, uklęknie i wreszcie to powie, wreszcie powie: Panie Boże, bez Ciebie nic uczynić nie możemy, Chryste, Tyś naszym Królem, Tobie zawierzamy Ojczyznę naszą, i Matce Twojej umiłowanej, a naszej Królowej – Maryi. Ratuj nas ! Tak moi mili, niewielu zdaje sobie sprawę co się święci, niewielu zdaje sobie sprawę z kim ma do czynienia. Świat gotuje się do wojny.

 21. W Australii sądy chcą zmuszać kapłanów do łamania tajemnicy spowiedzi. W Polsce RODO przestawia półki w kancelariach parafialnych. Józefinistyczne popłuczyny? Coś dużo poważniejszego. Skąd tyle potulności wobec zasiadania cezara na ołtarzach Pańskich?

 22. I nie bądźmy tak bezkrytycznie pewni, że w czasach zamętu powszechnego, gdy od ponad pięćdziesięciu lat jawnie, powszechnie i z pieczątkami odkształca się katolicki depozyt wiary, jesteśmy jeszcze katolikami. To trzeba weryfikować w świetle nieodzownych tradycyjnych kryteriów katolickości. Bywało bowiem w historii i tak, że katolicy – biskupi, kapłani, zakony i świeccy – przechodzili na protestantyzm. W niektórych miejscach dość tłumnie. Polska nie była wolna od tego niechlubnego procederu. Uważajmy i weryfikujmy w co wierzymy.

 23. Dość częste to zjawisko, że ludzie omotani produkcjami prywatnoobjawieniowymi nie są zainteresowani katolicką ortodoksyjną doktryną zawartą w tradycyjnym katolickim katechizmie, co uwyraźnia się m.in. w publikowaniu zwodniczych i niepewnych materiałów z posmakiem wyższego wtajemniczenia w sprawy niebiańskie i piekielne. Już to powinno nam dać do myślenia, że nie mamy tu czynienia z działaniem katolickim. Trzymać się od takich ludzi i od takich produkcji z daleka!
  Dla katolika tradycyjny katolicki katechizm jest pewnym źródłem Prawdy.

 24. Kongres Ruchu Narodowego – Narodowa mobilizacja, no, był hymn, a modlitwa na rozpoczęcie to gdzie ? dobrze, że Pan Grzegorz Braun nawiązał do sedna …

  Narodowa nobilitacja kłania się, wciąż się kłania, będzie to – będzie wszystko, jak trzeba =>

  1. „Zobacz także, iż sami chrześcijanie w Niej upatrują swoją Matkę. Kierowani naturalnym dziecięcym uczuciem, we wszystkich przeciwnościach i kłopotach uciekają się do wzywania Jej pomocy najpierw i najczęściej” (Kazanie św. Gueryka, opata, na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

 25. Wzmianka salezjańska. Trzy lata temu, 14.06.2015, o godz. 14.45, w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu, ks. Dariusz Kowalczyk SDB po raz pierwszy odprawił Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim.

 26. Jestem dziś po dyskusji z pobożnym ks. modernistą. Jedno wyszło na jaw. Katalizatorem neokatolicyzmu jest stosunek bezkrytycznej akceptacji SVII i świętości osoby JPII. Największym bulwers wywołał mój zarzut, iż papież udzielając komunii na rękę popełniał błąd, narażając Ciało Pańskie na zbezczeszczenie. Nie ma co się łudzić, prawdziwy Kościół Chrystusowy zostanie wyrzucony precz z nierządnicy przez pobożnych neo, gdyż mówienie o tradycyjnej i prawdziwej czci i dyscyplinie dla Najświętszego Sakramentu jest, jak usłyszałem, faryzejskim rygoryzmem przestrzegania przepisów, gdzie litera zabija ducha. To nie bałagan, lecz bagno intelektualne.

 27. Dzięki Bożej dobroci prawdę krzewić mogę jawnie, pod własnym imieniem i nazwiskiem, w następujących miejscach internetu:

  – blog Sacerdos Hyacinthus https://sacerdoshyacinthus.com
  – blog Verbum catholicum https://verbumcatholicum.com
  – profil na Twitterze https://twitter.com/SacHyacinthus
  – profil na YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzrNqGVsXhiQ3iqT9jzArug

  Kapłan dokłada starań, aby w dzisiejszych czasach zamętu powszechnego, przynajmniej niektóre aspekty Bożej Prawdy i aktualnej sytuacji przedstawiać wyraziście po katolicku – dla dobra dusz.

 28. Na razie tylko sygnalizuję, choć problem godny szerokiej kompetentnej analizy – pentekostalizacja, jej źródła, przejawy i zagrożenia. Problematykę naświetlają m.in: ks. Karl Stehlin FSSPX, ks. prof. Andrzej Kobyliński i dr Stanisław Krajski.

 29. Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus!

  Czcigodny Ksieze Jacku!

  Z okazji tak pieknego Jubileuszu- zyczymy zdrowia, blogoslawienstwa Bozego i mowy Swietego Pawla Apostola,
  ” Dla slabych stalem sie slaby, by pozyskac slabych. Stalem sie wszystkim dla wszystkich, aby uratowac za wszelka cene choc niektorych. Wszystko zas czynie dla Ewangelii, by miec w niej swoj udzial”.
  Bog zaplac, za walke w obronie prawdy Chrystusowej.
  Choc spoznione lecz szczere- w modlitwie, Ave Maria…! +++

 30. i w kwestii gościnności różni ludzie, różne poglądy, i różne mądrości wyrażają. W tej kwestii, roztropnemu katolikowi wypada z Syrachem się zgodzić.

  Syr 11, 29 – 34.

 31. Jeśli wiernie przekazujemy niezmutowany katolicki depozyt wiary, nie musimy się przed nikim tłumaczyć, kłaniać, przepraszać i kajać, czynimy bowiem dokładnie to, co Kościół Katolicki czynił wiernie przez wieki. Nic ponadto.

  1. „Trwaj w przymierzu twoim i bądź Mu oddany, a wypełniając je zestarzej się!” (Syr 11, 20)

   Laudetur Iesus Christus
   Błogosławieństwa Bożego, opieki i wstawiennictwa Matki Najświętszej na każdy dzień Księdzu życzę.

  1. W kwestii przyziemnej słowo.
   Mijają lata, mijają, a ci co sprzedali moją Ojczyznę mają się tu całkiem dobrze.

   no cóż, świadomość ulgi nie przynosi.

   1. przepraszam za wpis w tym miejscu, refleksja moja nie jest komentarzem do powyższego tekstu Księdza Jacka.

 32. Czy w oficjalnych strukturach posoborowych, w których coraz bardziej ujawniają się herezje w zakresie doktryny, aberracje w zakresie kultu i rozmontowywanie moralności, możliwe jest dochowanie stuprocentowej wierności odwiecznemu katolickiemu depozytowi wiary? Czy nie mamy w głowie – bardziej czy mniej świadomie – takiej koncesji, na którą już zgodziliśmy się, że Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek, choćby mały ogareczek, bo inaczej „się nie da”? Nie można lekceważyć tego typu pytań.

 33. „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg:
  Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich,
  i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
  Przeto wyjdźcie spośród nich
  i odłączcie się od nich, mówi Pan,
  i nie tykajcie tego, co nieczyste,
  a Ja was przyjmę
  i będę wam Ojcem,
  a wy będziecie moimi synami i córkami –
  mówi Pan wszechmogący” (2 Kor 6, 14-18).

 34. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
  Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
  „Jezu cichy i Serca pokornego, uczyń serce
  moje według Serca Twego”

  OFIAROWANIE SIEBIE SERCU JEZUSOWEMU
  Najsłodsze Serce Jezusa, ogniem Miłości płonące, któreś zachowane było na te ostatnie czasy największych błędów zepsucia i obojętności, do Ciebie się uciekamy, szukając w Nim ostatniego ratunku w naszej nędzy.

  Ofiarujemy Tobie wszystkie nasze modlitwy, sprawy, cierpienia i łączymy je z Twoimi i z Twoją Przenajświętszą Ofiarą, która się w tej chwili na Ołtarzach całej ziemi ponawia.

  A ofiarujemy Ci je za Kościół nasz święty, a szczególniej za oświecenie błądzących, za ożywienie i gorliwości w sercach wszystkich ludzi.

  I błagamy Cię przez tę miłość, którąś tak bardzo ludzi ukochało, ulecz świata zaślepienie, rozprósz ciemności fałszywych nauk, pokrusz lody oziębłości i rozrzuć na świat cały pożar Twej Świętej Miłości. Amen.
  „Kwiat Eucharystyczny”, Kraków 1939, str. 272-273.

 35. swołocz staje się coraz bardziej zuchwała. Gdzieś w oddali słychać już pojedyncze nuty z preludium …

 36. O palącej konieczności i wartości modlitwy za kapłanów przekonywali liczni święci, jak choćby Siostra Faustyna, Teresa od Dzieciątka Jezus:

  W dzienniczku świętej Faustyny odnajdziemy taką piękną i poruszająca modlitwę za kapłanów:

  O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie. Panie, daj nam świętych kapłanów; Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz (1052).

  Święta Teresa z Lisieux wzywała: módlmy się za kapłanów, przypominając, iż każdego dnia zauważamy, jak rzadcy są przyjaciele Jezusa. Zdaje mi się, że to rani Go najgłębiej.
  Jej słowami również możemy się modlić o uświęcenie kapłanów.

  O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

  Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze, którym służą, będą ich pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

 37. Modlitwa Ojca św. Piusa X za kapłanów

  Jezu, Wieczny Kapłanie, Dobry Pasterzu i źródło życia, któryś ze szczególnej dobroci swego Serca dał nam kapłanów, by dopełnili w nas pragnień świętości natchnionych nam przez Twoją łaskę, prosimy Cię, przybądź im na pomoc ze swoim łaskawym miłosierdziem.

  Niech w nich, o Jezu, tętni żywa w uczynkach wiara, niezłomna w próbach nadzieja, gorąca w zamiarach miłość. Twe słowo, promień wiecznej Mądrości, niech przez ciągłe rozmyślanie stanie się pokarmem wewnętrznym ich życia.

  Przykład zaś Twego życia i Twej Męki niech się odnawia w ich sposobie postępowania, w ich cierpieniach ku zbudowaniu naszemu, ku oświeceniu i pocieszeniu w naszych boleściach. Spraw, o Panie, by nasi kapłani jedynie oddani trosce o Twoją chwałę wytrwali wiernie w swym obowiązku czystości sumienia, aż do ostatniego tchu życia. A kiedy wraz ze śmiercią ciała zdadzą na Twoje ręce dobrze spełnione zadanie, niech w Tobie, Panie Jezu, któryś na ziemi był ich mistrzem, otrzymają w blaskach świętych, wieczną nagrodę sprawiedliwości. Amen.

 38. W naszych staraniach o przywrócenie niezmutowanej katolickiej doktryny i niezmutowanego katolickiego kultu nie rozglądajmy się za poparciem tłumnym. Tłum łatwo przechodzi od „Hosanna!” do „Ukrzyżuj!”.

 39. droga młodzieży – zadanie domowe z historii :

  fraim kisler, eliasz koton, josek goldberg, natan gruszpan kikiel, anatol fejgin, izaak fleischfarb, jakub berman, beniamin goldberg, emil merz, fajga mindla, julia bristiger, kopel klejman, eugeniusz landsberg, salomon morel, stefan michnik itp.

 40. „Jeżeli zapytam któreś z dzieci, co to jest miłość, to odpowie mi ono: „Jest to cnota, która z nieba pochodzi, przez którą miłujemy Boga z całego serca, a ze względu na Boga także bliźniego, jak siebie samego.” Możecie mnie teraz spytać, co to znaczy „miłować Boga z całego serca” – ponad wszystkie rzeczy, więcej niż samych siebie? Oznacza to – odpowiem – że Boga trzeba stawiać wyżej niż jakiekolwiek stworzenie i że trzeba sobie postanowić raczej wszystko utracić – majątek, sławę, rodziców, przyjaciół, dzieci, męża czy żonę, a wreszcie i życie – niż popełnić jeden choćby grzech ciężki.

  Św. Augustyn mówi, że doskonale kocha Boga ten, kto Go kocha bez miary – bez względu na nadzieję szczęścia niebieskiego czy na strach przed piekłem. Powinniśmy kochać Boga z całego serca dlatego, że jest On nieskończenie dobry i nieskończenie godny miłości. Ani cierpienia, ani prześladowania, ani pogarda, ani życie, ani śmierć nie powinny nas odwodzić od miłości Boga.”
  Św. Jan Maria Vianney, Kazania proboszcza z Ars, s. 289-290

 41. Jedna wiara, jeden Kosciol, jedna Msza Swieta :
  ” Wierzymy, że prawdy Wiary pozostają absolutnie niezależne od sposobu myślenia i życia ludzi, jako że Prawda przychodzi od Boga przez Kościół i jego Tradycję, a nie rodzi się z instynktu i przeżyć religijnych.

  Mamy absolutną pewność, że nasze stanowisko jest słuszne, nie dzięki sile naszych argumentów, ale dlatego, że opiera się ono na tym, czego Kościół zawsze nas nauczał. Dlatego możemy powtórzyć za św. Augustynem, że gdyby to, w co wierzymy, okazało się błędem, znaczyłoby to, że sam Bóg nas okłamał.

  Mamy mocną nadzieję, że w krótkim czasie Kościół przezwycięży obecny kryzys i, rozpraszając ciemności herezji, znów zajaśnieje jako chwalebny znak dla narodów. „Bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16,18).

  Kochamy z głębi serca naszą Matkę, Kościół Święty, Apostolski i Rzymski. Za niego pragniemy w razie potrzeby oddać nasze życie. ” http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/336

 42. Polski nie odmienimy za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, przede wszystkim pokutują tu wieloletnie zaległości we właściwej edukacji, tu trzeba cudu, a cuda są domeną Nieba.

  1. a przed rewolucją interetowo-smartfonową rolę ojca w wielu polskich rodzinach przez wiele lat sprawował telewizor

   1. „Ryt rzymski należy do nas, tak jak ryt bizantyjski przynależy do grekokatolików. Nie można tego zmienić, ponieważ wyznanie wiary wymaga od nas, byśmy trzymali się naszych własnych, tradycyjnych rytów.

    Po drugie, dwuznaczności oraz protestancka wymowa nowego rytu są dobrze udokumentowane (zwrócili na nie nawet uwagę kardynałowie Ottaviani i Bacci za pontyfikatu Pawła VI). Wszystko to pokazuje, że nowy ryt nie jest tym, czym wedle Piusa XII musi być liturgia: jasno sprecyzowanym wyznaniem wiary katolickiej. To właśnie zawarte w nowym rycie Mszy dwuznaczności, niejasności i wyrażenia sugerujące heretycką interpretację doprowadziły do sytuacji, którą s. Łucja określiła w kontekście trzeciej tajemnicy fatimskiej jako „diaboliczna dezorientacja w Kościele”.

    Pius XI nauczał, że Msza jest najważniejszym wyrazem zwyczajnego Magisterium Kościoła. Kiedy liturgia stanie się na powrót jednoznacznym wyznaniem wiary katolickiej, wierni wyzwoleni zostaną z mroków dezorientacji, będącej rezultatem zaniedbania przez pasterzy oraz wyższą hierarchię obowiązku precyzyjnego i jednoznacznego wyznawania wiary, przez co doprowadziła do stanu, który opisuje trzecia tajemnica fatimska – do apostazji i utraty wiary na całych kontynentach” http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/1039

 43. brak stosownej reakcji ze strony Pasterzy Kościoła w Polsce, w świetle szeregu faktów i zdarzeń dotyczących katolickiej wiary oraz działań podejmowanych wobec polskiego narodu i jego dziedzictwa oznacza tylko jedno – ZDRADA !

 44. Pwt 28
  BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
  1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi. 2Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego.

  PRZEKLENSTWA
  15 Jeśli nie usłuchasz głosu Pana, Boga swego, i nie wykonasz pilnie wszystkich poleceń i praw, które ja dzisiaj tobie daję, spadną na ciebie wszystkie te przekleństwa i dotkną cię.

  1. „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.”

   Mt 23
   29 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, 30 i mówicie: Gdybyśmy żyli za czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie proroków. 31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków! 32 Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!

 45. O Polsko !

  O wstrząs mózgu, rewitalizujący umysły wielu, choć tożsamość narodowa i wiara Ojców wydaje się być zatraconą już, w pogoni za iluzją. Gorąco prośmy Niepokalaną.

  – Matko zbudź lud Twój !
  – Matko ratuj !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *