Kwiecień AD 2018

WPISY: STYCZEŃ LUTY MARZEC – KWIECIEŃ – MAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃ

zmartwychwstanie.jpg

“Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”

Z okazji Świąt Wielkanocnych – Zmartwychwstania naszego Pana i Króla
Jezusa Chrystusa, najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla wszystkich
słuchaczy Radia Chrystusa Króla, składają Krzysztof i Małgorzata z Łodzi

367 komentarzy do “Kwiecień AD 2018”

 1. W perspektywie wieczności sprawy ujmując:
  Za przykładem św. Józefa, żyjmy w łasce uświęcającej i pracowicie – dobrze spełniajmy obowiązki stanu.
  „Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu” (1 Kor 15, 58).
  A w modlitwie wszelkie intencje przedkładajmy Świętemu Józefowi. Orędownik u Boga niezawodny!
  https://www.youtube.com/watch?v=ESm-DQdffpQ

 2. 1. Do Ciebie Matko szafarko łask,
  Błagalne pienia wciąż płyną.
  Twa dobroć świeci nad słońca blask,
  Nadzieją Tyś nam jedyną.
  W cierpienia czas, pomocą darz,
  I nieustannie ratuj nas!

  2. Gdy Twojej chwały niebieski tron,
  Daleki duszy cierpiącej.
  Spoglądnij na nas przez obraz on,
  Pomocy Nieustającej.
  W cierpienia czas…

  3. Twe oczy jakże łaskawe są,
  Pociąga słodycz z nich Twoja.
  Ufamy mocno, że ulżysz łzom,
  I wsparciem staniesz się w znojach.
  W cierpienia czas… https://www.youtube.com/watch?v=I05eQMYhrKA

 3. „Bezdroża Europy-czy wolno zaufać Europie bezbożnej”? ☩ Abp. Kazimierz Majdański

  „Pytanie o podłożu najgłębszym: wiary w Boga i wierności Jego przykazaniom. Doświadczenia ludzkości mówią o tym, że budowanie „raju na ziemi” bez Boga rodziło zawsze totalitaryzm panowania „kłamcy i zabójcy” (por. J 8,44) – szatana. Takie były i są źródła cywilizacji śmierci – przeciw człowiekowi, przeciw rodzinie, przeciw narodowi! Kto bowiem obroni człowieka, gdy zabraknie Prawdy i autorytetu Boga? Gdy zabraknie autorytetu Jego przykazań i gdy przykazanie najwyższe: o miłowaniu Boga i człowieka, zniknie z kart pisanej obecnie dla całej Europy konstytucji?”

  http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/kazimierz_majdanski/artykuly/bezd.php

  1. ” W rzeczy samej, 1 kwietnia, podczas nocy, Bóg mi całkiem szczególnie odkrył swe tajemnice i dał mi takie objawienie swych cudów, że dusza moja, przepełniona rozkoszą niewysłowioną, była jak gdyby odłączona od ciała. Bardzo jasno i poufnie wyłożył mi On zwłaszcza tajemnicę teraźniejszego prześladowania świętego Kościoła, odnowy jego i wzniesienia przyszłego, i zapewnił mnie iż pozwala na próby obecne, by sprowadzić go do jego warunku pierwotnego. Najwyższa i słodka prawda przypomniała dwa zdania ze świętej Ewangelii: albowiem muszą przyjść zgorszenia, a wszakże biada człowiekowi onemu, przez którego zgorszenie przychodzi” ( Listy Św. Katarzyny Sieneńskiej do błogosławionego Rajmunda Kapuańskiego” str. 19 )

   1. we fragmencie powyżej ma być nie inaczej jak tylko : ” … Najwyższa i słodka Prawda”.

  1. bo cóż tu jeszcze można wymyślać i dodawać do tego co w kwestiach dla Katolickiej Wiary najważniejszych zostało już dawno wyjaśnione i przekazane przez Świętych Pańskich i Ojców Kościoła – jedynie, że: ” … co nadto jest, od Złego pochodzi” ( Mt 5, 37 )

 4. sprawa Alfiego Evansa – tak na marginesie, czy zwrócili Państwo uwagę na całkowitą zmianę narracji w dniu wczorajszym u rodziców Alfiego względem szpitala i personelu medycznego ? z kolei w miejsce dotychczasowych próśb o modlitwę pojawiła się prośba z ich strony o uszanowanie ich prywatności. Ciekawe to, prawda ?

  1. i jeszcze jedna rzecz – osoba sędziego, no i akurat trafiło na miłośnika i działacza LGBT – przypadek ? o nie ! tego typu osobniki przejmują już władzę nad społeczeństwami na całym świecie. To jest właśnie jego armia.

 5. To dziecko Alfie na jakis czas zmienilo oblicze ziemi. Jego krotkie zycie i los wstrzasnelo swiatem. Modlmy sie za rodzine pograzona w zalobie i za nasza cywilizacje, by chronila zycie i milosc- dwie najwyzsze wartosci, jakie nam Bog daje.
  ” Blogoslawieni, ktorzy w Panu umieraja, (…) albowiem uczynki ich ida za nami.” (Ap 14,13)

   1. @dusza polska- Bog zaplac, dziekuje za naniesienie wartosciowej ksiazki jak i za inne cenne, ciekawe ” perelki”. Dobra robota – czerpac, czerpac z dobrego Skarbca…

 6. Jednym z przejawów ateizmu jest takie podejście do duchowieństwa katolickiego: Zrobisz tylko tyle, na ile ci pozwolimy. Nurty stare jak świat.
  Wierzący, katolik, wie: Pan Bóg wyznacza, co i jak ma czynić duchowny katolicki. Prawowita władza w Kościele Katolickim tę kwestię precyzuje i konkretyzuje w danych okolicznościach.
  Trzeba badać, czy w naszej głowie nie zalęgły się ateistyczne niedorzeczności.

 7. Jeśli gorszyciele nie mają oporów, aby robić globalną reklamę grzechowi w odmianach rozmaitych, dlaczegoż by nie robić reklamy prawdzie i dobru? Tym bardziej, że jak pisze św. Paweł, „miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 5, 14).
  Będzie rzeczą nieszkodliwą przy codziennym przeglądzie treści różnych zaglądnąć codziennie pod te trzy adresy:

  https://sacerdoshyacinthus.com

  https://verbumcatholicum.com

  https://twitter.com/SacHyacinthus

  Materiały publikowane tamże nikomu w wierze nie zaszkodzą a przynajmniej niektóre kwestie oświetlą prawdą katolicką – ku pożytkowi duszy.

  Cieszy fakt, że już niejeden Czytelnik zorientował się, iż nie mamy tu do czynienia z protagonistycznymi dywagacjami, które miałyby prowokować do religijnych pogaduszek różnych lub przysparzać popularności autorowi, lecz z treściami mającymi na celu podwyższenie wiary katolickiej i dobro dusz. Dlatego eksponowane są treści zakorzenione w niezmutowanej wierze katolickiej bądź do niej prowadzące.

  Jeżeli ktokolwiek w poczuciu odpowiedzialności za wiarę katolicką i za zbawienie dusz, treści tamże publikowane udostępnia innym, współpracuje w dobrym dziele. Powtórzę: nigdy nie robimy reklamy autorowi (niżej podpisanemu), lecz treściom. Treściom – owszem.
  Kto rozumie, niechaj działa.
  A.M.D.G.

 8. „Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
  tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
  Wie On, z czegośmy powstali,
  pamięta, że jesteśmy prochem.
  Dni człowieka są jak trawa,
  kwitnie on jak kwiat na łące.
  Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika
  i wszelki ślad po nim ginie.
  Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców,
  a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
  nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza
  i pamiętają, by spełniać Jego przykazania”
  (Ps 103(102), 13-18)

 9. Audiátur et áltera pars.
  Należy wysłuchać także drugiej strony.

  (Jedna z elementarnych reguł, która powinna być stosowana
  przed wydaniem sądu, werdyktu, orzeczenia).
  Rudimenta cywilizacji łacińskiej…

 10. W zakresie diagnozowania powodów zaniku szacunku dla Najświętszego Sakramentu zwalanie wszystkiego na media jest przejawem hochsztaplerstwa albo tragicznej nieświadomości. To ludzie posadowieni na urzędach kościelnych doprowadzili do niesłychanej w skali dwóch tysięcy lat banalizacji kultu eucharystycznego. Procesy nie dzieją się same. Ktoś wyrzucił tradycyjny ryt Mszy Świętej, ktoś odwrócił się tyłem do tabernakulum, ktoś wyrzucił tabernakulum z centralnego miejsca w kościołach, ktoś wyrzucał balustrady z prezbiterium, ktoś zaaprobował profanacyjną praktykę Komunii na rękę, ktoś podeptał postawę klęczącą przy przyjmowaniu Komunii Świętej, ktoś toleruje nieużywanie pateny komunijnej, ktoś toleruje aberracje i profanacje (aż po ekscesy satanistyczne), które dokonują się w kościołach, itd., itd.. Procesy nie dokonują się same. W zakresie diagnozowania powodów zaniku szacunku dla Najświętszego Sakramentu zwalanie wszystkiego na media jest przejawem hochsztaplerstwa albo tragicznej nieświadomości. Czas dopuścić prawdę do głosu.
  Modlitwa o. Pio:
  «O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?».

 11. Dopiero przyjęcie całego – nieuszczuplonego i nieodkształconego – katolickiego depozytu wiary będzie prowadzić do porządkowania rzeczywistości ziemskiej – w wymiarze indywidualnym i społecznym.
  Zadowalanie się większościową zmutowaną wersją wiary katolickiej jest de facto naigrawaniem się z powagi autorytetu Pana Boga. Czas byłby to już zrozumieć. Czas nagli!
  https://verbumcatholicum.com/2018/04/25/srodowisko-duszy-katolickiej-prawda-i-laska/

 12. Na rynku polskim ciągle dostępne są dwie książki, które są jednoznaczną apologią szacunku i czci Najświętszego Sakramentu oraz postawy klęczącej, zwłaszcza przy przyjmowaniu Komunii Świętej:
  – Biskupa Athanasiusa Schneidera, Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła, którą miałem przyjemność przetłumaczyć,
  – oraz mojego autorstwa: Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
  Kwestie istotne!
  https://verbumcatholicum.com/2017/03/05/klekajmy-przed-panem-bogiem/

 13. Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa
  http://sanctus.pl/index.php?podgrupa=266&doc=203
  Matko Boża! Twojemu Niepokalanemu Sercu zawierzam, poświęcam i oddaję każdego człowieka na tej ziemi na zawsze, całkowicie i nieodwołalnie. Chroń, Maryjo, każdego człowieka na tej ziemi od wszelkiego zła grożącego duszy i ciału, a zwłaszcza od ognia piekielnego. Amen – IMPRIMATUR, ks. bp Stanisław Jamrozek, Przemyśl, 28 grudnia 2017r.

 14. ” … ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”.
  ( 1 Kor 2, 9 )

 15. ” Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. ” ( Ps 139, 13-16 )

  1. bo Święci wiedzieli, że każdy oddech, każda chwila, wszystko co Ich spotyka i czego doświadczą jest łaską Bożą.

 16. 8:14 czasu polskiego

  Mama Alfiego zamieściła najnowsze zdjęcia – Alfie dostaje tlen i wodę.

  Tłumaczenie wpisu Kate James:
  „Alfiemu zezwolono na tlen i wodę!! Jaki on niesamowity 💙💙💙💙 bez względu na to co się stanie, on już udowodnił tym lekarzom, że nie mają racji 💙💙💙💙 jak on pięknie wygląda❣️”

  Tata Alfiego powiedział wcześniej dziennikarzom, że jeśli Alfie ma przeżyć dzisiejszy dzień, będzie potrzebował w najbliższym czasie przywrócenia opieki medycznej.

  PROSZĘ NIE USTAWAĆ W MODLITWIE.

 17. Godz. 8:05 polskiego czasu

  Tata Alfiego w porannej konferencji prasowej przed szpitalem mówi, że chłopczyk oddycha sam od ponad 9 godzin i obecnie dostaje już tlen, ale będzie potrzebował wsparcia oddychania w najbliższych godzinach.

  „Lekarze są oszołomieni”, że Alfie żyje, mówi Tata chłopca.
  https://twitter.com/GMB/status/988656385561939968

  Do końca walki jeszcze daleko.
  Proszę nie ustawać w modlitwie.

 18. Św. Fidelisie z Sigmaringen, módl się za nami.

  Przepiękna wierność aż do śmierci męczeńskiej z rąk kalwinów. Prawowicie kanonizowani święci mieli dobry wzrok: dobrze widzieli, gdzie jest prawda. Dochowali jej wierności – za cenę wielkich utrapień – do końca.
  Zawstydź się, duszo osowiała!
  Wzywaj i naśladuj Świętych!
  Powstań!
  https://sacerdoshyacinthus.com/2018/04/24/swietego-fidelisa-apoteoza-wiary-katolickiej/

 19. O. Roger Thomas Calmel OP – jeden z nielicznych duchownych katolickich, którzy, mając solidne podstawy wykształcenia tomistycznego, z całą ostrością widzieli dramat wprowadzania błędów i odkształceń do katolickiej doktryny i kultu w latach sześćdziesiątych. Po narzuceniu w latach posoborowych Novus Ordo Missae, podjął decyzję odprawiania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim i dochował jej wierności do końca.
  Ubolewać należy, że polskim czytelnikom po większej części nieznane są tak szlachetne postacie duchownych, które będąc w mniejszości, dały świadectwo wytrwania w odwiecznej katolickiej doktrynie i odwiecznym katolickim kulcie. Warto czynić kwerendę – także w innych językach – aby zachować pamięć o duchownych, którzy nieskazitelnej prawdy Bożej nie zdradzili.
  https://verbumcatholicum.com/2016/04/24/katolicki-zakonnik-o-tradycji/

 20. Prawowici papieże katoliccy zajmowali się między innymi
  takimi poważnymi poważnymi kwestiami, jak ta:

  „Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić nawet papieżowi, który pełni władzę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. Pamiętamy ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się pełniej i usilniej sprzeciwić, aby fałszywi prorocy, albo tacy, którzy posiadają również władzę świecką nie mogli zgubnie usidlić prostych dusz, a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź władzy doczesnej iżby nie mogli wraz z sobą zwieść ku zatracie i potępieniu, aby nigdy nie dała się ujrzeć ohyda spustoszenia na miejscu świętym, o której jest mowa u Daniela proroka. Chcemy więc wypełnić nasz pasterski obowiązek i wyłapać (o ile z Bożą pomocą będziemy mogli) lisy rujnujące winnicę Pańską, a wilki powstrzymać poza owczarnią, abyśmy się nie okazali niemymi psami, które nie szczekają, abyśmy nie zginęli wraz ze złymi gospodarzami i nie byli porównani do najemników”.

  Paweł IV, Konstytucja Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r..

 21. Internetowe kwestie

  Jest problem zaćmienia umysłów. Dosłownie.
  Jeśli ktoś linkuje do materiałów „pobożnych” a obok linkuje do materiałów uchybiających cnocie czystości, to z pewnością jest pytanie o spójność i konsekwencję.
  Trzeba usunąć wszystkie linki i wszystkie treści zawierające wulgaryzmy oraz te, które są przeciwne czystości – jeśli kwestia nas dotyczy.

  Św. Paweł nalega: „O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!” (Ef 5, 3-7).

 22. Diabeł podkolorowuje, przystraja w atrakcyjne barwy błąd i grzech. Niech nas nie zwodzi feeria barw. Diabła trzeba trzymać na daleki dystans. To znaczy odrzucić paktowanie z błędem i grzechem.
  Prawda i łaska – oto przestrzeń spełniania się człowieka zgodnie z zamysłem Pana Boga. Jeśli tak można powiedzieć – najzwyczajniej w świecie: rzymski katolik lubi życie w prawdzie i łasce. Rzymski katolik dobrze się czuje w przestrzeni prawdy i łaski. Mieć upodobanie w prawdzie i łasce. Boże gusta!

 23. AKTUALIZACJA 3:25 czasu polskiego

  Rodzina #AlfieEvans dementuje plotkę, jakoby szpital miał zamiar przywrócić opiekę nad chłopcem po upływie 5h samodzielnego oddychania.

  Chłopiec żyje i oddycha sam od ponad 5 godzin. Pracownicy szpitala i policja nie pozwalają używać dostępnego w sali szpitalnej tlenu, pomimo, że wyrok sądu mówi tylko o odłączeniu wentylatora (i zakłada, że to zabije dziecko natychmiast), nie wspomina natomiast o dostępie do tlenu czy innych form pomocy medycznej.

 24. ALFIE EVANS – AKTUALIZACJA z godz. 01:00 polskiego czasu

  Lekarze z Alder Hey Children’s Hospital and Charity twierdzili, że po odłączeniu aparatury #AlfieEvans nie przeżyje nawet 3 minut.

  Pomimo przyznania włoskiego obywatelstwa i wysiłków włoskiej dyplomacji, chłopiec został odłączony dziś o 22:17 polskiego czasu.

  Po dwóch godzinach samodzielnego oddychania chłopiec zaczął tracić kolor. Rodzina przystąpiła do resuscytacji metodą usta-usta. Szpital odmawiał podania tlenu. Pół godziny później portal LifeSiteNews podał, że dziecko „dostaje trochę tlenu” (niejasne skąd), jego samodzielny oddech się ustabilizował, chłopiec pokasłuje i wydaje z siebie dźwięki.

  Komentatorzy wskazują, że taki rozwój sytuacji dowodzi, że uszkodzenie mózgu nie jest tak wielkie jak twierdzi szpital i że diagnoza była ewidentnie błędna. W tej sytuacji, po 30 minutach samodzielnego oddychania, szpital ma (podobno) obowiązek wznowić opiekę – przekonują. Alfie oddycha samodzielnie od niemal 3 godzin.

  Rodzina prosi o modlitwę.

 25. Szpital Alder Hey Children’s Hospital and Charity odłączył wspieranie oddychania Alfiego ok. godz. 22:17 czasu polskiego.

  Na wideo zamieszczonym na oficjalnej grupie FB Alfiego, ojciec chłopca podaje, że od godz. 21.17 czasu lokalnego (22.17 czasu polskiego), Alfie, mimo odłączenia od aparatury, oddycha i utrzymuje się przy życiu samodzielnie, ale powoli traci kolor.

  Szpital odmawia podania pacjentowi tlenu.

  Nie widomo czy/kiedy dojdzie do podania śmiertelnego zastrzyku, który zaordynował sąd na wypadek, gdyby chłopiec po odłączeniu oddychał sam.

  Z dzieckiem są rodzice i dwoje członków rodziny, sędzia nie dopuścił nikogo więcej. Pod drzwiami sali szpitalnej stoi 30 policjantów.

 26. ” … Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań ! ” ( Mk 5, 40-41 )

  to dziecię – Panie, jeśli tylko zechcesz.

 27. I módlcie się jedni za drugimi, abyście byli zbawieni; albowiem wiele może ustawiczna prośba sprawiedliwego (Jak. 5, 16). Módlcie się za tych, którzy was potwarzają (Łk. 6, 28).Kto wie, że brat jego grzeszy grzechem nie do śmierci, niechaj prosi, i będzie mu dany żywot, grzeszącemu nie do śmierci (1 Jan 5, 16)- św. Tomasz” …trzeba się modlić pobożnie i wytrwale. Pobożnie, tzn. pokornie i z ufnością; wytrwale, tj. nie przestawać się modlić aż do śmierci. „

 28. … Ojciec Frank Pavone z kapłanów za życia skomponował specjalną modlitwę za Alfiego Evansa, dziś uwolnionego, który zachęcił wszystkich do modlitwy:

  Modlitwa za dziecko Alfie

  Ojciec życia,

  Wasz Syn, Jezus Chrystus, zniszczył moc śmierci
  przez własną śmierć i zmartwychwstanie,
  i uczynił nas Ludem Życia.
  Nadal dawaj nam siłę do obrony życia na każdym etapie
  Od wszystkich ataków przeciwko niemu.

  Modlimy się w szczególności dzisiaj dla Baby Alfie Evans.
  Panie, dałeś mu życie,
  a dałeś mu kochających rodziców,
  którzy starają się o niego troszczyć w każdy możliwy sposób.

  Potężny Boże, usuń przeszkody, które staną na ich drodze
  Dając dziecku opiekę, jaką chcą mu dać.
  Usuńcie ślepotę lekarzy i sędziów,
  którzy udają Boga,
  i próbujcie narzucić ich pogląd, że śmierć
  może być w najlepszym interesie dziecka.

  Powstrzymaj tych nierozważnych ludzi w ich ślady,
  I otwórz drogę dla Alfie, aby otrzymać
  Leczenie od lekarzy i obiektów,
  które wybierali dla niego rodzice.
  Panie, oby miłość i życie przeważyły ​​dla Alfiego
  i dla każdego dziecka i rodziny w niebezpieczeństwie.

  Modlimy się przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  https://www.lifesitenews.com/news/death-watch-alfie-evans-life-hangs-in-the-balance-live-updates

 29. W Obronie Zycia
  10:15 EST:
  Brytyjskie dziecko Alfie Evans zostało zaplanowane na mocy nakazu sądowego, aby jego system podtrzymywania życia został usunięty dzisiaj o 12:00 czasu londyńskiego. Z przyczyn, które jeszcze nie zostały podane do publicznej wiadomości, szpital nie dotrzymał tego terminu i musi teraz wrócić do sądu i poprosić go o wyznaczenie nowego czasu.

  Niemowlę miało otrzymać Midazolam i Fentanyl, gdy jego podtrzymanie życia zostało usunięte. Jednym z bardziej niebezpiecznych efektów ubocznych Fentanylu jest depresja oddechowa. Może to oznaczać, że istnieje ryzyko, że Alfie nie będzie w stanie oddychać samodzielnie z powodu leku.

  Ojciec Alfiego, Thomas Evans i inni członkowie rodziny, wykorzystali Facebooka, by transmitować chaotyczne chwile przed planowanym usunięciem pomocy Alfie. Rodzice i ich zespół prawniczy podejmowali wszelkie próby opóźnienia morderstwa syna. Obejmowało to składanie petycji zarówno do królowej, jak i Komisji Europejskiej. Apelacja orzeczenia sądowego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka została dzisiaj odwołana.

  Pomimo tego, że rodzina Evansa składała liczne prośby o zwolenników Alfie, zwane „Armią Alfie”, aby pokojowo protestować w szpitalu, kilku protestujących próbowało dostać się do szpitala kilka godzin temu w reakcji na negatywną decyzję sądu. Kilkanaście policji zablokowało wejście do szpitala.

  Thomas Evans napisał wczoraj na Facebooku, że „zrobi wszystko, aby obronić życie Alfiego; i zrobimy to w ramach prawa „.

  Powiedział, że jeśli działania szpitala doprowadzą do śmierci jego syna, pozwie wszystkich zaangażowanych w sprawę „morderstwa”.

  „Ale jeśli mój syn umrze teraz, poinstruuję prawników, aby rozpoczęli prywatne oskarżenia o każdą osobę, która pomaga w tym, aby to się stało” – powiedział.

  „Mówisz, że wycofanie wsparcia życiowego od chorego dziecka to humanitarny akt medyczny – mówię, że to morderstwo. Mówisz, że użycie siły, by powstrzymać mnie przed próbami ratowania jego życia, jest niczym więcej, jak utrzymaniem prawa – mówię, że to morderstwo. Mówisz, że działasz w najlepszym interesie dziecka. Być może król Herod również użył tego zwrotu – kontynuował.

  „Nie pozwolę ci zabić mojego syna tylko dlatego, że grono zadowolonych prawników w Londynie uzna, że ​​to byłoby dla niego dobre. Jeśli sprawisz, że mój syn umrze jutro, spotkasz się z wymiarem sprawiedliwości od przysięgłych z dwunastu rodaków na tym świecie i strasznego wyroku Boga w przyszłym świecie „- dodał.

  W wideo na żywo z Facebooka opublikowanym godzinę temu Thomas Evans powiedział, że jego komputer syna może być wyłączony jeszcze dzisiaj.

  – Życie Alfie spada w ciągu kilku następnych godzin – powiedział.

  „Maszyna Alfie mogłaby zostać wyłączona w ciągu następnej godziny lub dwóch,” powiedział Tom Evans.

  „Wciąż tu jesteśmy”, kontynuował. „Nadal walczymy. Próbujemy znaleźć legalny sposób na zatrzymanie tego przynajmniej na razie. W tej chwili wygląda na bardzo szczupłą. ”

  Ojciec mówi, że robi wszystko, co możliwe, aby „spróbować temu zapobiec”.

  Oświadczył, że ma z nim prawnika „przez to wszystko”.

  „Musimy się mocno modlić, naprawdę bardzo ciężko”, powiedział widzom.

  Evans zrobił dziś rano wideo z Alfie, pokazujące, że oczy chłopca były otwarte, mrugał i ssał smoczek…

 30. głosi przysłowie: ” gdzie diabeł nie może … ”

  kobieta w prezbiterium
  kobieta rozdająca Komunię Świętą
  kobieta w Kongregacji Nauki Wiary
  kobieta …

  1. Apostoł Narodów poucza:
   „Bóg bowiem nie jest Bogiem zamieszania, lecz pokoju. Tak jak to jest we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje” (1 Kor 14, 33-34)

   http://www.bibula.com/?p=101270

 31. Od 12 kwietnia 2018 r. żyjemy w POLIN – bezwarunkowa kapitulacja Polski

  https://gloria.tv/article/Gb2YVQSeYhM84VY4PDhf97t9z

  _________________________

  PREZYDENT IZRAELA: „… oba nasze narody tak mocno jak może nikt inny, rozumieją konieczność posiadania silnego państwa… ”
  https://gloria.tv/article/K9H29qxaJ47u1wyPH2jpCRkkh

  _________________________________

  Tysiące polskich paszportów dla Żydów. Co na to szef MSZ?

  https://gloria.tv/article/iyHmb2ShnSYg2xUPRmAvuK7xd

 32. Kilkanaście lat przed Vaticanum Secundum „pewni” ludzie położyli podwaliny pod ów sobór w postaci ekumenicznego „dekalogu”. Ich poglądy kontynuowała później ta modernistyczna grupa, o której dziś wspomniałem, a która współtworzyła po soborze politykę zmian w Kościele Katolickim.
  Kto jeszcze nie wie, kto jeszcze nie przeczytał:
  => http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/211

 33. Palenie notatek dokonane przez Księdza Jacka Bałembę zrodziło i u mnie refleksję. Otóż i meritum – Msza Święta Wszechczasów – Katolicka Msza. Młode pokolenie ma możliwość uczestniczenia w Najświętszej Ofierze Ołtarza, niektórzy nawet i od samego początku. Pokolenie lat sześćdziesiątych tego szczęścia nie miało. Pokolenie lat sześćdziesiątych pamięta w zasadzie tylko kościół posoborowy, myślę, że mało kto z nich przypomina dziś sobie ten zamach na Kościół Chrystusowy . Pokolenie lat sześćdziesiątych i wcześniejsze przez pół wieku prawie poddawane były posoborowej narracji w Kościele i na lekcjach religii. To musiało pozostawić piętno w umyśle. Tylko nieliczni przestawili już dzisiaj swoją wiarę na właściwy tor. W roku 2007 nadeszła wiekopomna chwila, mowa rzecz jasna o Summorum Pontificum, a było to uwolnienie Najświętszej Ofiary po prawie pięćdziesięciu latach bezprawnego więzienia, i nie ważne już czy przyczyną tego było to, że papież Benedykt XVI stał się może na starość sentymentalny, czy może zrozumiał błędy tej modernistycznej grupy, której był aktywnym członkiem przez całe swoje kapłańskie życie, a która to zachwiała Kościołem tak bardzo, że dzisiaj trzeszczą Jego fundamenty i tynk sypie się z sufitu . Ważne jest to, że dzięki Bożej Łasce, dane nam było przebudzić się z letargu, że dzięki Bożej Łasce możemy na powrót uczestniczyć w Najświętszej Ofierze Ołtarza, – Ofierze „najpiękniejszej po tej stronie nieba”.
  Deo Gratias !

 34. Pater Noster, Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
  I nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.
  [Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]
  Amen. https://www.youtube.com/watch?v=9WAbpbVMulE

  1. Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci» (lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).

 35. Przed końcem dziennej światłości- (Te lucis ante terminum) Przed końcem dziennej światłości
  Prosimy, Stwórco wszechświata,
  Ażebyś w swojej dobroci
  Był Panem naszym i strażą.

  Niech pierzchną senne widziadła
  I nocne z nimi majaki!
  Naszego wroga pohamuj,
  By ciała się nie splamiły.

  Najlepszy racz to dać, Ojcze,
  I równy z Ojcem, Ty, Synu,
  Co z Duchem, Dawcą radości,
  Przez wieki wieczne panujesz. (Przekład hymnu na Kompletę „Te lucis ante terminum” z Breviarium Romanum po korekcie Urbana VIII,
  z: ks. dr Jan Piwowarczyk, „Hymny brewiarzowe”, Pallottinum Poznań 1958)

  https://www.youtube.com/watch?v=LWCGtNdJSCw

 36. Szaleństwo polega i na tym, że się apologizuje błąd. Szaleństwo polega i na tym, że się apologizuje odkształcenia doktrynalne. Doprawdy, wielosłowne hermeneutyki i egzegezy mogą okazać się zaiste diabelskim mącącym wynalazkiem na służbie błędu. Gdzie ziarno, gdzie plewy… Czas przesilenia.

 37. „We wszystkich zasadniczych kwestiach Tradycja apostolska jest całkiem jasna. Nie trzeba analizować jej przez szkło powiększające ani być kardynałem lub prefektem jakiejś rzymskiej dykasterii, żeby wiedzieć, co jest z nią sprzeczne. Wystarczy nauka czerpana z katechizmu i udziału w liturgii z okresu poprzedzającego modernistyczne zepsucie” (o. Roger Thomas Calmel OP).

  1. Ah! Turn me not away,
   Receive me tho’ unworthy;
   Hear Thou my cry,
   Behold, Lord, my distress!
   Answer me from thy throne,
   Haste Thee, Lord to mine aid,
   Thy pity shew in my deep anguish!
   Let not the sword of vengeance smite me,
   Though righteous thine anger,
   O Lord! Shield me in danger, O regard me!
   On Thee, Lord, alone will I call.

   O Divine Redeemer! O Divine Redeemer!
   I pray Thee, grant me pardon,
   and remember not, remember not my sins!
   Forgive me, O Divine Redeemer!
   Night gathers round my soul;
   Fearful, I cry to Thee;
   Come to mine aid, O Lord!
   Haste Thee, Lord, haste to help me!
   Hear my cry! Save me Lord in Thy mercy;
   Come and save me, O Lord!
   Save, in the day of retribution,
   From Death shield Thou me, O my God!
   O Divine Redeemer, have mercy!
   Help me, my Saviour!

 38. „Boże pomsty, Panie,
  Boże pomsty, ukaż się w blasku!
  Powstań Ty, który sądzisz ziemię,
  daj pysznym odpłatę!
  Jak długo, Panie, występni,
  jak długo występni chełpić się będą,
  pienić się i gadać bezczelnie,
  i chwalić się będą złoczyńcy?
  Depczą Twój lud, Panie,
  uciskają Twoje dziedzictwo”

  Ps 94(93), 1-5.

  1. ” Na Anioł Pański biją dzwony, niech będzie Maria pozdrowiona,
   Niech będzie Chrystus pozdrowiony …
   na Anioł Pański biją dzwony … ”

   (Na Anioł Pański, Kazimierz Przerwa-Tetmajer)

 39. Przykład taki. Jedenastoosobowa grupa, w kwestii wiary, moralności, przepisu na Polskę ? – dziesięcioro na jednego i nawet słyszeć nie chcą, że można mieć w życiu inną hierarchię wartości od tej, którą szeroko i głęboko lansuje telewizja i cała gama nowoczesnych i „kolorowych” mediów. W przytoczonych kwestiach skala 10:1 mówi już wiele, skala 10:1 daje do myślenia, skala 10:1 optymizmem nie napawa.

 40. jest problem dotyczący tego, co ma głowach większość polskiego narodu. Ośmielam się twierdzić, że tu trzeba cudu.

  1. jest problem dotyczący tego, co ma w głowach większość polskiego narodu. Ośmielam się twierdzić, że tu trzeba cudu.

 41. Bóg zaprosił do współpracy człowieka.
  To znaczy: Doskonałość zaprosiła do współpracy niedoskonałość.
  Pomyślmy: jakiż zaszczyt i jakież zobowiązanie.
  Zobowiązanie do wierności – w szczegółach.
  Myśl nie tylko dla kapłanów.

 42. 17 kwietnia Ruch Narodowy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przypisywania Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie przez prezydenta Izraela Reuwena Riwlina.

  Ruch Narodowy

  LINK: http://ruchnarodowy.net/ruch-narodowy-zlozyl-zawiadomienie-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa-przez-prezydenta-izraela/

  Bezczelna WYPPOWIEDŹ Prezydenta IZRAELA o mordowaniu żydów przez Polaków:
  WIDEO: https://www.facebook.com/torontopersonaltrainer/videos/10157000174427069/

 43. Rozlewająca się powszechnie apostazja i herezja jest faktem. A jako fakt nie zależy od tego, czy ktokolwiek go werbalizuje. Choćby w Kościele zabrakło uczciwego głosu diagnozującego, rozlewająca się apostazja i herezja faktem być nie przestanie.

 44. Najwięcej książek do naszej Biblioteki ’58 możemy nabyć w Wydawnictwie Te Deum. Poza tym przeszukujmy antykwariaty – także internetowe, pytajmy na starych plebaniach. nie próżnujmy! Katolik kształci się chętnie. A wykształcenie minimum katolika jest takie: Poznać dokładnie katolicką wiarę i być zdolnym do zidentyfikowania i odrzucenia błędu.
  http://www.tedeum.pl

 45. już kroją Polin wzdłuż i wszerz niczym lekach na Rosz Haszana, ale my naród polski jeszcze możemy wymknąć się im spod noża prawdziwie oddając się pod panowanie Chrystusa Króla i Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Pokażmy im Kto tutaj rządzi !

  prośmy Maryję o pomoc.

 46. „Trzody Twojej i owieczek, któreś krwią Twoją kupił, Zbawicielu nie opuszczaj. Boskim duchem Twoim napraw serca nasze, aby prawych owiec przyrodzenie miały. Daj prostotę, cichość, pokorę, cierpliwość, posłuszeństwo owcom Twoim, aby śladem Twoim chodziły, a stóp nóg Twoich pilnowały. Aby się nikomu nie przykrzyły, każdemu starszemu swemu posłuszeństwem, wełną i mlekiem służyły; na te, co je szarpają, gniewu nie miały i pomsty nie pragnęły. Broń nas słabych i nieuzbrojonych bydlątek Twoich od wilków i srogich zębów heretyckich i piekielnych, jakoś obiecał (54), iż z ręki Twojej i mocnej obrony Twojej nikt nas wyrwać nie ma. Daj nam pasterze pobożne i rozumne, i namiestniki Twoje. Nie patrz na grzechy nasze, abyś nas dla nich złymi pasterzmi karać miał, ale nas posłańcami Twymi wiernymi, mądrymi, przykładnymi i chwałę Twoją miłującymi naprawuj. A jeśliby nam na pasterzach doczesnych zeszło, wżdy nas Ty, dziedziczny i przyrodzony i wieczny Pasterzu nasz, nie opuszczaj, a Duchem Twoim Świętym sług Twoich niedbałości nagradzaj. Abyśmy na prawicy Twojej jako dobre owce Twoje na on dzień straszliwy stanąć mogli, a pożądany głos Twój usłyszeli: Przystąpcie błogosławieni, bierzcie zgotowane wam królestwo”. Który z Ojcem i z Duchem Świętym królujesz Bóg jeden na wieki. Amen. Ks. Piotra Skargi Societatis Jesu. Pierwsza część.

 47. Zepsucie w tej sferze jest dość powszechne – wśród młodego pokolenia i wśród starszego. Trzeba wracać do katolickich obyczajów! Bez cnoty czystości trudno nawet mówić o szczerej służbie Panu Bogu. Osowiałość w diagnozowaniu błędów od ponad pięćdziesięciu lat atakujących Kościół Katolicki, jest związana z nieczystością. Nihil novi. Heretycy w wielu wypadkach wykraczali przeciw czystości. Uważajmy. Jeśli trzeba, róbmy porządek w naszym sumieniu i decyzje porządkujące podejmijmy – w pełnej szczerości przed Panem Bogiem. Bóg widzi!
  https://verbumcatholicum.com/2017/07/02/w-tych-sprawach-nalezy-zachowac-pelna-szczerosc-przed-panem-bogiem/

 48. Bronić życia nienarodzonych jest rzeczą słuszną, bez wątpienia. Jeśli jednak obronimy CAŁOKSZTAŁT katolickiego DEPOZYTU WIARY, obronimy wszystko, co dobre i słuszne, i czego – z Bożej Woli – bronić należy.
  Historia Ecclesiae docet. Historia Kościoła uczy. Złoty nurt apologetyczny woła o kontynuację.

 49. S. Justini Martyris
  Św. Justyna, Męczennika
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Justyn, jako filozof pogański zgłębiając naukę Ukrzyżowanego Mistrza, nawrócił się na wiarę chrześcijańską około roku 130 i poświęcił się obronie prawdziwej wiary. Widząc, że rozum może być wielką pomocą dla wiary, założył w Rzymie pierwszą szkołę filozofii chrześcijańskiej. Zasłynął jako autor dwóch apologii skierowanych do cesarza Antonina, Marka Aureliusza i do senatu rzymskiego. Bronił w nich chrześcijan przed zarzutami ze strony pogan, dowodząc, że chrześcijanie są równie dobrymi obywatelami. Pierwsza apologia zawiera opis obrzędów Chrztu świętego i Eucharystii. Jest to cenne świadectwo z życia Kościoła w II wieku. W Dialogu z Żydem Tryfonem wykazał, że Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, ponieważ spełniły się na nim proroctwa Starego Testamentu. Umarł jako męczennik około roku 165.
  Tekst Mszy Świętej porównuje dziś dwie mądrości: pogańską i chrześcijańską. Pamiętajmy, że filozofia chrześcijańska przepowiada Chrystusa ukrzyżowanego, co dla Żydów było zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. Kościół czci w św. Justynie nie tyle filozofa, ile prawdziwego świadka krzyża Chrystusowego.

 50. „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. (J 10, 11-13)

  „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.” (Iz 55, 8-9)

  ” Stróże jego – są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku.” (Iz 56, 10-11)

  http://episkopat.pl/biskupikep/ – sapienti sat.

  1. -Animus aeger semper errat-
   ” Niestety żyjemy jednak w czasach, gdy z wielką łatwością utrzymywane są pozory oraz przyjmowane pewne idee pojednania Wiary z duchem nowoczesnym, idee, które prowadzą znacznie dalej, niż się uważa, nie tylko do osłabienia, ale do całkowitej utraty Wiary” fragment z przemówienia, które św. Pius X wygłosił do nowych kardynałów 27 maja 1914 roku https://myslkatolicka.org/testamentum-pii-x/

  2. „Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru, i wszystko, cośmy kochali, zmieniło się w zgliszcza. Czyż na to wszystko możesz być nieczuły, Panie?
   Czy możesz milczeć, by nas przygnębić nad miarę?” (Iz 64, 10-11)

 51. Msza_Święta_Wszechczasów

  Wszystkie filozofie i systemy licho bierze jeden po drugim,
  a Msza po staremu się odprawia”.
  H. Sienkiewicz „Rodzina Połanieckich”

  1. Bulla Quo primum tempore św. Piusa V ? – podeptali i wytarli sobie buty. To samo czynią dzisiaj z Ewangelią Chrystusową.

  1. reakcja na obecną sytuację w Kościele z wywracaniem Chrystusowej Ewangelii do złudzenia przypomina kwestię „żarliwej” obrony Katolickiej Mszy Świętej pięćdziesiąt lat temu.

   1. tylko jeden przedstawiciel ówczesnej Hierarchii Kościoła stanął na wysokości zadania – Arcybiskup Marcel Lefebvre

 52. Subtelna pokusa: Pan Bóg o mnie nie wie. Och, nie! Pan Bóg widzi – wszystkich, wszystko, zawsze i wszędzie. Prawda pocieszająca – pociechą sięgającą poza grób. Prawda mobilizująca – do starannego unikania grzechu i do wytrwałej realizacji dobra.

 53. S. Leonis I Papæ Confessóris et Ecclesiæ Doctoris
  Św. Leona I, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Św. Leon urodził się około roku 400. Papieżem został wybrany 29 września 440 roku. Wytrwale zwalczał herezje i umacniał karność kościelną. Zachowało się około dwustu listów, w których wykładał naukę Kościoła, oraz sto mów wygłoszonych do Rzymian w rozmaite święta. Mowy te pozwalają nam poznać wiedzę teologiczną świętego Papieża oraz życie liturgiczne Rzymu w jego czasach. Przez osobistą interwencję u Attyli, króla Hunów, i Genzeryka, króla Wandalów, ocalił Rzym przed zniszczeniem. Wielki papież i jeden z czterech Wielkich Doktorów Kościoła Zachodniego zmarł w roku 461.

 54. „Wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie będzie spustoszone, i wszelkie miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie, nie ostoi się… ” [Mt 12, 25].

 55. Jak się odbyło w Polsce porzucenie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?
  Czy była jakaś data graniczna?
  Jakieś dyrektywy wiążące? Jakiś dokument? Przez kogo i kiedy podpisany?
  Jeśli ktoś z Internautów jest w posiadaniu wiedzy na ten temat, będzie cenne poznawczo wiedzą się podzielić.

 56. In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis
  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i czcimy Maryję, która została wybrana na Matkę Boga. Godność ta była źródłem wszystkich jej przywilejów (antyfona na wejście, kolekta). Cud zapowiedziany Achazowi przez proroka Izajasza (lekcja), spełnił się w ubogiej Dziewicy z Nazaretu (ewangelia). Jej zgoda na wolę Bożą wynagrodziła nieposłuszeństwo Ewy i dała jej godność «nowej Ewy», matki odkupionej ludzkości.
  Święto Zwiastowania obchodzono na Wschodzie już w V wieku. W VII wieku znano je i na Zachodzie. Przez pewien czas zaczynano tego dnia rachubę lat.

 57. Dominica in Albis in Octava Paschæ
  Niedziela Biała
  Stacja u Św. Pankracego
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: «niedziela po zdjęciu białych szat». Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (antyfona na wejście, lekcja, antyfona na komunię). W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.

  1. Lekcja
   1 J 5:4-10

   Chrystus żyje i działa w nas przez trzy elementy: wodę Chrztu, Krew obecną w Eucharystii i tchnienie Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania. Nasze życie przekształcone przez te trzy elementy staje się świadectwem wiary chrześcijańskiej. Sam Bóg jest sprawcą tego świadectwa.

   Najmilsi: Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem jest wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jest to ten sam Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę i przez krew; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch świadczy, że Chrystus jest prawdą.
   Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest. Bo to jest świadectwo Boże, które większe jest, przez które zaświadczył o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie świadectwo Boże.

   Ewangelia
   J 20:19-31

   Onego czasu: Wieczorem dnia owego, pierwszego po szabacie, gdy drzwi były zamknięte tam, gdzie z bojaźni przed żydami zgromadzili się uczniowie, przyszedł Jezus, stanął między nimi i rzekł im: «Pokój wam». A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Rzekł im przeto znowu: «Pokój wam. Jako mnie posłał Ojciec i ja was posyłam». To powiedziawszy tchnął na nich i rzekł im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
   A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: «Widzieliśmy Pana». A on im rzekł: «Jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia gwoźdźmi i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę».
   A po ośmiu dniach byli znowu uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł Jezus, a drzwi były zamknięte, stanął między nimi i rzekł: «Pokój wam». Potem rzekł do Tomasza. «Włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym». A odpowiadając Tomasz rzekł Mu: «Pan mój i Bóg mój». Rzecze mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego żeś mię ujrzał. Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
   Wiele też innych jeszcze cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są w tej księdze spisane. Te zaś spisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w imię Jego.

 58. Sabbato in Albis
  Sobota Biała
  Stacja u Św. Jana na Lateranie
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Po Chrzcie świętym neofici otrzymywali białe szaty jako symbol łaski uświęcającej. W dzisiejszym dniu po Mszy Świętej zdejmowali je, stąd nazwa tej soboty. Kościół przypomina, że zdjęcie symbolicznej szaty nie oznacza rezygnacji ze świętości. Wszyscy ochrzczeni zostali wybrani przez Boga (antyfona na wejście), wezwani do wzrastania w świętości i udziału w Ofierze Eucharystycznej (lekcja). Zdejmują białe szaty, ale pozostają przyobleczeni w Chrystusa (antyfona na komunię).

  1. Stacja odbywa się w bazylice świętych Męczenników i ich Królowej. Kościół ten to dawna świątynia pogańska, wzniesiona ku czci wszystkich bogów, zwana Panteonem. W VII wieku przeniesiono do niej z katakumb liczne relikwie męczenników. Miejsce kultu bogów pogańskich zamieniono na miejsce czci Męczenników, którzy ponieśli śmierć za odmowę oddania czci fałszywym bóstwom. Podobnie jak Chrystus Męczennicy za cenę śmierci odnieśli zwycięstwo. Dlatego po Apostołach im należy się specjalne wspomnienie w Okresie Wielkanocnym.
   Msza Święta wysławia sakrament Chrztu Świętego. Dziękujemy Bogu za to, że wyprowadził nas z niewoli świata, podobnie jak Izraelitów wyprowadził z niewoli egipskiej (antyfona na wejście), a Noego uratował z potopu (lekcja). Ewangelia przypomina ustanowienie sakramentu Chrztu i przekazanie Kościołowi władzy nauczania. W kolekcie prosimy o pomoc do prowadzenia życia zgodnego z powołaniem chrześcijańskim.

  1. Chrzest święty jednoczy w społeczności Kościoła ludzi różnych narodów (kolekta, lekcja, alleluia), sprawiedliwych i nawróconych grzeszników (ewangelia). Modlimy się dzisiaj, aby Kościół trwał w jednej wierze i miłości.

 59. W dniach wielkanocnej radości, zamiast modlitwy Anioł Pański,
  rano, w południe i wieczorem odmawiamy lub śpiewamy
  Regina caeli – Królowo nieba.

  Tutaj mamy do dyspozycji:
  – tekst modlitwy,
  – tekst do wydruku (pdf),
  – nagranie audio,
  – wersję śpiewaną.

  Korzystajmy i udostępniajmy!
  Niech rozkwita na polskiej ziemi i w polskich domach na obczyźnie maryjna modlitwa wielkanocna w języku Kościoła!
  https://sacerdoshyacinthus.com/2017/04/17/regina-caeli-2/

  1. Życie katolickie jest przygotowaniem do życia wiecznego. Wejście do Kościoła przez Chrzest jest zaproszeniem do udziału w Królestwie Niebieskim (antyfona na wejście). Przez korzystanie z sakramentów świętych cały Kościół odnawia się i przygotowuje do życia wiecznego. Cudowny połów opisany w ewangelii Ojcowie Kościoła uważają za obraz działalności Kościoła, który łowi dusze ludzkie i doprowadza do Chrystusa.

 60. trochę ze spraw przyziemnych, a w zasadzie podziemnych.
  Bodajże w 2008 roku, ni stąd ni zowąd pojawiła się informacja z USA, z tamtejszej Agencji ds. Energii jakie to nieprzebrane ilości łupków kryje ziemia w kraju nad Wisłą. Długo nie trzeba było czekać, zjawiło się tu ponad sto firm, w przeważającej większości z USA, szybko otrzymały polskie „błogosławieństwo” w postaci koncesji no i wzięły się ostro do roboty, bo wiadomo, czas to pieniądz, więc zaczęły wiercić, a owierciły się bidule intensywnie i głęboko, i co się okazało ? rzekomych łupków to w ogóle mamy dużo, ale to dużo mniej niż jak to szumnie wszem i wobec wieszczono, i tak głęboko, że ponoć dyskwalifikuje to opłacalność wydobywania, więc jak licznie firmy te pojawiły się, tak równie licznie zaczęły się zwijać, zabierając ze sobą, jak mi się wydaje, istotną wiedzę o stanie, miejscu i zasobności złóż, cenniejszych pewnie niż cały ten gaz z tych nieszczęsnych łupków. Reasumując, nam wyszło jak zwykle (po polsku), a zleceniodawca akcji, no cóż, „ktokolwiek” to jest, zapewne uaktualnił swoje mapy.

 61. Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?

  Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem.

  Ew. Mateusza 23, 33-35

  1. Wczoraj słyszeliśmy św. Piotra, dzisiaj św. Paweł świadczy o Zmartwychwstaniu Chrystusa (lekcja). Jako ewangelię czytamy opis ukazania się Pana Jezusa Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku. Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela były spełnieniem proroctw Starego Testamentu. Chrzest jednoczy nas z tą śmiercią i Zmartwychwstaniem (antyfona na wejście i na ofiarowanie) i nakłada na nas obowiązek dążenia do dóbr wiecznych (antyfona na komunię).

 62. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1853224518307998&set=gm.2082461418438459&type=3&theater&ifg=1

  “Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”
  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
  Hymn Wielkanocny.
  https://gloria.tv/video/vLn9J1MyJHSL4rDTUZpxm9xBT

 63. ze swojej strony dziękuję Czcigodnemu Księdzu Jackowi Bałembie,
  dziękuję Szanownej Redakcji Radia Chrystusa Króla.
  Również i ja Wszystkim życzę, aby Łaski płynące z Ofiary Męki, Przenajdroższej Krwi i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa objęły Was hojnie dając sposobność ku wypracowaniu zasług z nadzieją na życie wieczne w Królestwie Niebieskim.

 64. Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia A.D. 2018

  LEKCJA: 1 List św. Pawła do Koryntian. 1 Kor 5,7-8

  Bracia: Uprzątnijcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, jako też przaśni jesteście. Albowiem na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. Świętujmy tedy nie w starym kwasie ani też w kwasie złości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.

  EWANGELIA: Wg. św. Marka. Mk 16,1-7

  Onego czasu: Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Jezusa. I bardzo rano w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.

  A mówiły do siebie:

  «Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca?» I spojrzawszy, ujrzały kamień odsunięty. Był bowiem bardzo wielki. A wszedłszy do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się.

  Ale on rzekł im:

  «Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego: powstał, nie masz Go tu, oto miejsce, gdzie Go złożono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei: tam Go ujrzycie, jako wam powiedział».

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *