kwiecien_ad_2018

WPISY: STYCZEŃ LUTY MARZEC – KWIECIEŃ

zmartwychwstanie.jpg

“Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”

Z okazji Świąt Wielkanocnych – Zmartwychwstania naszego Pana i Króla
Jezusa Chrystusa, najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla wszystkich
słuchaczy Radia Chrystusa Króla, składają Krzysztof i Małgorzata z Łodzi

229 komentarzy do “kwiecien_ad_2018”

 1. Pater Noster, Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
  święć się imię Twoje;
  przyjdź królestwo Twoje;
  bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
  i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
  I nie wódź nas na pokuszenie,
  ale nas zbaw ode złego.
  [Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.]
  Amen. https://www.youtube.com/watch?v=9WAbpbVMulE

  1. Kościół zwraca naszą uwagę na to, że ukoronowaniem zwycięstwa Chrystusowego było Wniebowstąpienie. Ukoronowaniem naszego życia wiernego Bogu będzie również życie wieczne w niebie. Radość świąteczna na ziemi to przedsmak i obraz radości doskonałej, nieprzemijającej. Aby na nią zasłużyć, musimy dochować wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym (kolekta) i świecić przykładem chrześcijańskiego życia, naśladując Chrystusa, «posłusznego aż do śmierci» (lekcja). Wymaga to udziału w krzyżu Chrystusa od poszczególnych wyznawców i od całego Kościoła, zapewnia jednak nieprzemijającą radość z oglądania Boga (ewangelia, antyfona na komunię).

 2. Przed końcem dziennej światłości- (Te lucis ante terminum) Przed końcem dziennej światłości
  Prosimy, Stwórco wszechświata,
  Ażebyś w swojej dobroci
  Był Panem naszym i strażą.

  Niech pierzchną senne widziadła
  I nocne z nimi majaki!
  Naszego wroga pohamuj,
  By ciała się nie splamiły.

  Najlepszy racz to dać, Ojcze,
  I równy z Ojcem, Ty, Synu,
  Co z Duchem, Dawcą radości,
  Przez wieki wieczne panujesz. (Przekład hymnu na Kompletę „Te lucis ante terminum” z Breviarium Romanum po korekcie Urbana VIII,
  z: ks. dr Jan Piwowarczyk, „Hymny brewiarzowe”, Pallottinum Poznań 1958)

  https://www.youtube.com/watch?v=LWCGtNdJSCw

 3. Szaleństwo polega i na tym, że się apologizuje błąd. Szaleństwo polega i na tym, że się apologizuje odkształcenia doktrynalne. Doprawdy, wielosłowne hermeneutyki i egzegezy mogą okazać się zaiste diabelskim mącącym wynalazkiem na służbie błędu. Gdzie ziarno, gdzie plewy… Czas przesilenia.

 4. „We wszystkich zasadniczych kwestiach Tradycja apostolska jest całkiem jasna. Nie trzeba analizować jej przez szkło powiększające ani być kardynałem lub prefektem jakiejś rzymskiej dykasterii, żeby wiedzieć, co jest z nią sprzeczne. Wystarczy nauka czerpana z katechizmu i udziału w liturgii z okresu poprzedzającego modernistyczne zepsucie” (o. Roger Thomas Calmel OP).

  1. Ah! Turn me not away,
   Receive me tho’ unworthy;
   Hear Thou my cry,
   Behold, Lord, my distress!
   Answer me from thy throne,
   Haste Thee, Lord to mine aid,
   Thy pity shew in my deep anguish!
   Let not the sword of vengeance smite me,
   Though righteous thine anger,
   O Lord! Shield me in danger, O regard me!
   On Thee, Lord, alone will I call.

   O Divine Redeemer! O Divine Redeemer!
   I pray Thee, grant me pardon,
   and remember not, remember not my sins!
   Forgive me, O Divine Redeemer!
   Night gathers round my soul;
   Fearful, I cry to Thee;
   Come to mine aid, O Lord!
   Haste Thee, Lord, haste to help me!
   Hear my cry! Save me Lord in Thy mercy;
   Come and save me, O Lord!
   Save, in the day of retribution,
   From Death shield Thou me, O my God!
   O Divine Redeemer, have mercy!
   Help me, my Saviour!

 5. „Boże pomsty, Panie,
  Boże pomsty, ukaż się w blasku!
  Powstań Ty, który sądzisz ziemię,
  daj pysznym odpłatę!
  Jak długo, Panie, występni,
  jak długo występni chełpić się będą,
  pienić się i gadać bezczelnie,
  i chwalić się będą złoczyńcy?
  Depczą Twój lud, Panie,
  uciskają Twoje dziedzictwo”

  Ps 94(93), 1-5.

  1. ” Na Anioł Pański biją dzwony, niech będzie Maria pozdrowiona,
   Niech będzie Chrystus pozdrowiony …
   na Anioł Pański biją dzwony … ”

   (Na Anioł Pański, Kazimierz Przerwa-Tetmajer)

 6. Przykład taki. Jedenastoosobowa grupa, w kwestii wiary, moralności, przepisu na Polskę ? – dziesięcioro na jednego i nawet słyszeć nie chcą, że można mieć w życiu inną hierarchię wartości od tej, którą szeroko i głęboko lansuje telewizja i cała gama nowoczesnych i „kolorowych” mediów. W przytoczonych kwestiach skala 10:1 mówi już wiele, skala 10:1 daje do myślenia, skala 10:1 optymizmem nie napawa.

 7. jest problem dotyczący tego, co ma głowach większość polskiego narodu. Ośmielam się twierdzić, że tu trzeba cudu.

  1. jest problem dotyczący tego, co ma w głowach większość polskiego narodu. Ośmielam się twierdzić, że tu trzeba cudu.

 8. Bóg zaprosił do współpracy człowieka.
  To znaczy: Doskonałość zaprosiła do współpracy niedoskonałość.
  Pomyślmy: jakiż zaszczyt i jakież zobowiązanie.
  Zobowiązanie do wierności – w szczegółach.
  Myśl nie tylko dla kapłanów.

 9. 17 kwietnia Ruch Narodowy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przypisywania Narodowi Polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie przez prezydenta Izraela Reuwena Riwlina.

  Ruch Narodowy

  LINK: http://ruchnarodowy.net/ruch-narodowy-zlozyl-zawiadomienie-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstwa-przez-prezydenta-izraela/

  Bezczelna WYPPOWIEDŹ Prezydenta IZRAELA o mordowaniu żydów przez Polaków:
  WIDEO: https://www.facebook.com/torontopersonaltrainer/videos/10157000174427069/

 10. Rozlewająca się powszechnie apostazja i herezja jest faktem. A jako fakt nie zależy od tego, czy ktokolwiek go werbalizuje. Choćby w Kościele zabrakło uczciwego głosu diagnozującego, rozlewająca się apostazja i herezja faktem być nie przestanie.

 11. Najwięcej książek do naszej Biblioteki ’58 możemy nabyć w Wydawnictwie Te Deum. Poza tym przeszukujmy antykwariaty – także internetowe, pytajmy na starych plebaniach. nie próżnujmy! Katolik kształci się chętnie. A wykształcenie minimum katolika jest takie: Poznać dokładnie katolicką wiarę i być zdolnym do zidentyfikowania i odrzucenia błędu.
  http://www.tedeum.pl

 12. już kroją Polin wzdłuż i wszerz niczym lekach na Rosz Haszana, ale my naród polski jeszcze możemy wymknąć się im spod noża prawdziwie oddając się pod panowanie Chrystusa Króla i Matki Bożej Królowej Korony Polskiej. Pokażmy im Kto tutaj rządzi !

  prośmy Maryję o pomoc.

 13. „Trzody Twojej i owieczek, któreś krwią Twoją kupił, Zbawicielu nie opuszczaj. Boskim duchem Twoim napraw serca nasze, aby prawych owiec przyrodzenie miały. Daj prostotę, cichość, pokorę, cierpliwość, posłuszeństwo owcom Twoim, aby śladem Twoim chodziły, a stóp nóg Twoich pilnowały. Aby się nikomu nie przykrzyły, każdemu starszemu swemu posłuszeństwem, wełną i mlekiem służyły; na te, co je szarpają, gniewu nie miały i pomsty nie pragnęły. Broń nas słabych i nieuzbrojonych bydlątek Twoich od wilków i srogich zębów heretyckich i piekielnych, jakoś obiecał (54), iż z ręki Twojej i mocnej obrony Twojej nikt nas wyrwać nie ma. Daj nam pasterze pobożne i rozumne, i namiestniki Twoje. Nie patrz na grzechy nasze, abyś nas dla nich złymi pasterzmi karać miał, ale nas posłańcami Twymi wiernymi, mądrymi, przykładnymi i chwałę Twoją miłującymi naprawuj. A jeśliby nam na pasterzach doczesnych zeszło, wżdy nas Ty, dziedziczny i przyrodzony i wieczny Pasterzu nasz, nie opuszczaj, a Duchem Twoim Świętym sług Twoich niedbałości nagradzaj. Abyśmy na prawicy Twojej jako dobre owce Twoje na on dzień straszliwy stanąć mogli, a pożądany głos Twój usłyszeli: Przystąpcie błogosławieni, bierzcie zgotowane wam królestwo”. Który z Ojcem i z Duchem Świętym królujesz Bóg jeden na wieki. Amen. Ks. Piotra Skargi Societatis Jesu. Pierwsza część.

 14. Zepsucie w tej sferze jest dość powszechne – wśród młodego pokolenia i wśród starszego. Trzeba wracać do katolickich obyczajów! Bez cnoty czystości trudno nawet mówić o szczerej służbie Panu Bogu. Osowiałość w diagnozowaniu błędów od ponad pięćdziesięciu lat atakujących Kościół Katolicki, jest związana z nieczystością. Nihil novi. Heretycy w wielu wypadkach wykraczali przeciw czystości. Uważajmy. Jeśli trzeba, róbmy porządek w naszym sumieniu i decyzje porządkujące podejmijmy – w pełnej szczerości przed Panem Bogiem. Bóg widzi!
  https://verbumcatholicum.com/2017/07/02/w-tych-sprawach-nalezy-zachowac-pelna-szczerosc-przed-panem-bogiem/

 15. Bronić życia nienarodzonych jest rzeczą słuszną, bez wątpienia. Jeśli jednak obronimy CAŁOKSZTAŁT katolickiego DEPOZYTU WIARY, obronimy wszystko, co dobre i słuszne, i czego – z Bożej Woli – bronić należy.
  Historia Ecclesiae docet. Historia Kościoła uczy. Złoty nurt apologetyczny woła o kontynuację.

 16. S. Justini Martyris
  Św. Justyna, Męczennika
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Justyn, jako filozof pogański zgłębiając naukę Ukrzyżowanego Mistrza, nawrócił się na wiarę chrześcijańską około roku 130 i poświęcił się obronie prawdziwej wiary. Widząc, że rozum może być wielką pomocą dla wiary, założył w Rzymie pierwszą szkołę filozofii chrześcijańskiej. Zasłynął jako autor dwóch apologii skierowanych do cesarza Antonina, Marka Aureliusza i do senatu rzymskiego. Bronił w nich chrześcijan przed zarzutami ze strony pogan, dowodząc, że chrześcijanie są równie dobrymi obywatelami. Pierwsza apologia zawiera opis obrzędów Chrztu świętego i Eucharystii. Jest to cenne świadectwo z życia Kościoła w II wieku. W Dialogu z Żydem Tryfonem wykazał, że Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, ponieważ spełniły się na nim proroctwa Starego Testamentu. Umarł jako męczennik około roku 165.
  Tekst Mszy Świętej porównuje dziś dwie mądrości: pogańską i chrześcijańską. Pamiętajmy, że filozofia chrześcijańska przepowiada Chrystusa ukrzyżowanego, co dla Żydów było zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. Kościół czci w św. Justynie nie tyle filozofa, ile prawdziwego świadka krzyża Chrystusowego.

 17. „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. (J 10, 11-13)

  „Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.” (Iz 55, 8-9)

  ” Stróże jego – są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy, niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. Lecz te psy są żarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na własne drogi, każdy bez wyjątku szuka swego zysku.” (Iz 56, 10-11)

  http://episkopat.pl/biskupikep/ – sapienti sat.

  1. -Animus aeger semper errat-
   ” Niestety żyjemy jednak w czasach, gdy z wielką łatwością utrzymywane są pozory oraz przyjmowane pewne idee pojednania Wiary z duchem nowoczesnym, idee, które prowadzą znacznie dalej, niż się uważa, nie tylko do osłabienia, ale do całkowitej utraty Wiary” fragment z przemówienia, które św. Pius X wygłosił do nowych kardynałów 27 maja 1914 roku https://myslkatolicka.org/testamentum-pii-x/

  2. „Świątynia nasza, święta i wspaniała, w której Cię chwalili nasi przodkowie, stała się pastwą pożaru, i wszystko, cośmy kochali, zmieniło się w zgliszcza. Czyż na to wszystko możesz być nieczuły, Panie?
   Czy możesz milczeć, by nas przygnębić nad miarę?” (Iz 64, 10-11)

 18. Msza_Święta_Wszechczasów

  Wszystkie filozofie i systemy licho bierze jeden po drugim,
  a Msza po staremu się odprawia”.
  H. Sienkiewicz „Rodzina Połanieckich”

  1. Bulla Quo primum tempore św. Piusa V ? – podeptali i wytarli sobie buty. To samo czynią dzisiaj z Ewangelią Chrystusową.

  1. reakcja na obecną sytuację w Kościele z wywracaniem Chrystusowej Ewangelii do złudzenia przypomina kwestię „żarliwej” obrony Katolickiej Mszy Świętej pięćdziesiąt lat temu.

   1. tylko jeden przedstawiciel ówczesnej Hierarchii Kościoła stanął na wysokości zadania – Arcybiskup Marcel Lefebvre

 19. Subtelna pokusa: Pan Bóg o mnie nie wie. Och, nie! Pan Bóg widzi – wszystkich, wszystko, zawsze i wszędzie. Prawda pocieszająca – pociechą sięgającą poza grób. Prawda mobilizująca – do starannego unikania grzechu i do wytrwałej realizacji dobra.

 20. S. Leonis I Papæ Confessóris et Ecclesiæ Doctoris
  Św. Leona I, Papieża, Wyznawcy i Doktora Kościoła
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Św. Leon urodził się około roku 400. Papieżem został wybrany 29 września 440 roku. Wytrwale zwalczał herezje i umacniał karność kościelną. Zachowało się około dwustu listów, w których wykładał naukę Kościoła, oraz sto mów wygłoszonych do Rzymian w rozmaite święta. Mowy te pozwalają nam poznać wiedzę teologiczną świętego Papieża oraz życie liturgiczne Rzymu w jego czasach. Przez osobistą interwencję u Attyli, króla Hunów, i Genzeryka, króla Wandalów, ocalił Rzym przed zniszczeniem. Wielki papież i jeden z czterech Wielkich Doktorów Kościoła Zachodniego zmarł w roku 461.

 21. „Wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie będzie spustoszone, i wszelkie miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie, nie ostoi się… ” [Mt 12, 25].

 22. Jak się odbyło w Polsce porzucenie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim?
  Czy była jakaś data graniczna?
  Jakieś dyrektywy wiążące? Jakiś dokument? Przez kogo i kiedy podpisany?
  Jeśli ktoś z Internautów jest w posiadaniu wiedzy na ten temat, będzie cenne poznawczo wiedzą się podzielić.

 23. In Annuntiatione Beatæ Mariæ Virginis
  Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy tajemnicę Wcielenia Syna Bożego i czcimy Maryję, która została wybrana na Matkę Boga. Godność ta była źródłem wszystkich jej przywilejów (antyfona na wejście, kolekta). Cud zapowiedziany Achazowi przez proroka Izajasza (lekcja), spełnił się w ubogiej Dziewicy z Nazaretu (ewangelia). Jej zgoda na wolę Bożą wynagrodziła nieposłuszeństwo Ewy i dała jej godność «nowej Ewy», matki odkupionej ludzkości.
  Święto Zwiastowania obchodzono na Wschodzie już w V wieku. W VII wieku znano je i na Zachodzie. Przez pewien czas zaczynano tego dnia rachubę lat.

 24. Dominica in Albis in Octava Paschæ
  Niedziela Biała
  Stacja u Św. Pankracego
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Pełna nazwa dzisiejszej niedzieli brzmi: «niedziela po zdjęciu białych szat». Nowo ochrzczeni pierwszy raz przychodzili do kościoła w zwykłym odzieniu i zajmowali miejsca wśród innych wiernych. Kościół napomina nowo ochrzczonych i wszystkich chrześcijan odrodzonych przez przyjęcie sakramentów, aby dochowali wierności przyrzeczeniom złożonym na Chrzcie świętym i odnowionym w czasie Wigilii Wielkanocnej (antyfona na wejście, lekcja, antyfona na komunię). W modlitwach mszalnych prosimy o łaskę wytrwania.

  1. Lekcja
   1 J 5:4-10

   Chrystus żyje i działa w nas przez trzy elementy: wodę Chrztu, Krew obecną w Eucharystii i tchnienie Ducha Świętego w sakramencie Bierzmowania. Nasze życie przekształcone przez te trzy elementy staje się świadectwem wiary chrześcijańskiej. Sam Bóg jest sprawcą tego świadectwa.

   Najmilsi: Wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwem, które odnosimy nad światem jest wiara nasza. Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jest to ten sam Jezus Chrystus, który przyszedł przez wodę i przez krew; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi. A Duch świadczy, że Chrystus jest prawdą.
   Albowiem Trójca wydaje świadectwo na niebie: Ojciec, Syn i Duch Święty, a Trójca ta jednym jest. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest. Bo to jest świadectwo Boże, które większe jest, przez które zaświadczył o Synu swoim. Kto wierzy w Syna Bożego, nosi w sobie świadectwo Boże.

   Ewangelia
   J 20:19-31

   Onego czasu: Wieczorem dnia owego, pierwszego po szabacie, gdy drzwi były zamknięte tam, gdzie z bojaźni przed żydami zgromadzili się uczniowie, przyszedł Jezus, stanął między nimi i rzekł im: «Pokój wam». A to powiedziawszy ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Rzekł im przeto znowu: «Pokój wam. Jako mnie posłał Ojciec i ja was posyłam». To powiedziawszy tchnął na nich i rzekł im: «Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
   A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: «Widzieliśmy Pana». A on im rzekł: «Jeśli nie ujrzę na rękach Jego przebicia gwoźdźmi i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę».
   A po ośmiu dniach byli znowu uczniowie Jego w domu i Tomasz z nimi. Wszedł Jezus, a drzwi były zamknięte, stanął między nimi i rzekł: «Pokój wam». Potem rzekł do Tomasza. «Włóż tu palec twój i oglądaj ręce moje, i wyciągnij rękę twoją, i włóż w bok mój, a nie bądź niewiernym, lecz wierzącym». A odpowiadając Tomasz rzekł Mu: «Pan mój i Bóg mój». Rzecze mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego żeś mię ujrzał. Tomaszu, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
   Wiele też innych jeszcze cudów uczynił Jezus wobec uczniów swoich, które nie są w tej księdze spisane. Te zaś spisane są, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i żebyście przez wiarę żywot mieli w imię Jego.

 25. Sabbato in Albis
  Sobota Biała
  Stacja u Św. Jana na Lateranie
  http://www.divinumofficium.com/cgi-bin/horas/officium.pl

  Po Chrzcie świętym neofici otrzymywali białe szaty jako symbol łaski uświęcającej. W dzisiejszym dniu po Mszy Świętej zdejmowali je, stąd nazwa tej soboty. Kościół przypomina, że zdjęcie symbolicznej szaty nie oznacza rezygnacji ze świętości. Wszyscy ochrzczeni zostali wybrani przez Boga (antyfona na wejście), wezwani do wzrastania w świętości i udziału w Ofierze Eucharystycznej (lekcja). Zdejmują białe szaty, ale pozostają przyobleczeni w Chrystusa (antyfona na komunię).

  1. Stacja odbywa się w bazylice świętych Męczenników i ich Królowej. Kościół ten to dawna świątynia pogańska, wzniesiona ku czci wszystkich bogów, zwana Panteonem. W VII wieku przeniesiono do niej z katakumb liczne relikwie męczenników. Miejsce kultu bogów pogańskich zamieniono na miejsce czci Męczenników, którzy ponieśli śmierć za odmowę oddania czci fałszywym bóstwom. Podobnie jak Chrystus Męczennicy za cenę śmierci odnieśli zwycięstwo. Dlatego po Apostołach im należy się specjalne wspomnienie w Okresie Wielkanocnym.
   Msza Święta wysławia sakrament Chrztu Świętego. Dziękujemy Bogu za to, że wyprowadził nas z niewoli świata, podobnie jak Izraelitów wyprowadził z niewoli egipskiej (antyfona na wejście), a Noego uratował z potopu (lekcja). Ewangelia przypomina ustanowienie sakramentu Chrztu i przekazanie Kościołowi władzy nauczania. W kolekcie prosimy o pomoc do prowadzenia życia zgodnego z powołaniem chrześcijańskim.

  1. Chrzest święty jednoczy w społeczności Kościoła ludzi różnych narodów (kolekta, lekcja, alleluia), sprawiedliwych i nawróconych grzeszników (ewangelia). Modlimy się dzisiaj, aby Kościół trwał w jednej wierze i miłości.

 26. W dniach wielkanocnej radości, zamiast modlitwy Anioł Pański,
  rano, w południe i wieczorem odmawiamy lub śpiewamy
  Regina caeli – Królowo nieba.

  Tutaj mamy do dyspozycji:
  – tekst modlitwy,
  – tekst do wydruku (pdf),
  – nagranie audio,
  – wersję śpiewaną.

  Korzystajmy i udostępniajmy!
  Niech rozkwita na polskiej ziemi i w polskich domach na obczyźnie maryjna modlitwa wielkanocna w języku Kościoła!
  https://sacerdoshyacinthus.com/2017/04/17/regina-caeli-2/

  1. Życie katolickie jest przygotowaniem do życia wiecznego. Wejście do Kościoła przez Chrzest jest zaproszeniem do udziału w Królestwie Niebieskim (antyfona na wejście). Przez korzystanie z sakramentów świętych cały Kościół odnawia się i przygotowuje do życia wiecznego. Cudowny połów opisany w ewangelii Ojcowie Kościoła uważają za obraz działalności Kościoła, który łowi dusze ludzkie i doprowadza do Chrystusa.

 27. trochę ze spraw przyziemnych, a w zasadzie podziemnych.
  Bodajże w 2008 roku, ni stąd ni zowąd pojawiła się informacja z USA, z tamtejszej Agencji ds. Energii jakie to nieprzebrane ilości łupków kryje ziemia w kraju nad Wisłą. Długo nie trzeba było czekać, zjawiło się tu ponad sto firm, w przeważającej większości z USA, szybko otrzymały polskie „błogosławieństwo” w postaci koncesji no i wzięły się ostro do roboty, bo wiadomo, czas to pieniądz, więc zaczęły wiercić, a owierciły się bidule intensywnie i głęboko, i co się okazało ? rzekomych łupków to w ogóle mamy dużo, ale to dużo mniej niż jak to szumnie wszem i wobec wieszczono, i tak głęboko, że ponoć dyskwalifikuje to opłacalność wydobywania, więc jak licznie firmy te pojawiły się, tak równie licznie zaczęły się zwijać, zabierając ze sobą, jak mi się wydaje, istotną wiedzę o stanie, miejscu i zasobności złóż, cenniejszych pewnie niż cały ten gaz z tych nieszczęsnych łupków. Reasumując, nam wyszło jak zwykle (po polsku), a zleceniodawca akcji, no cóż, „ktokolwiek” to jest, zapewne uaktualnił swoje mapy.

 28. Węże, plemię żmijowe, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?

  Dlatego oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem.

  Ew. Mateusza 23, 33-35

  1. Wczoraj słyszeliśmy św. Piotra, dzisiaj św. Paweł świadczy o Zmartwychwstaniu Chrystusa (lekcja). Jako ewangelię czytamy opis ukazania się Pana Jezusa Apostołom zgromadzonym w Wieczerniku. Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela były spełnieniem proroctw Starego Testamentu. Chrzest jednoczy nas z tą śmiercią i Zmartwychwstaniem (antyfona na wejście i na ofiarowanie) i nakłada na nas obowiązek dążenia do dóbr wiecznych (antyfona na komunię).

 29. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1853224518307998&set=gm.2082461418438459&type=3&theater&ifg=1

  “Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana”
  Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
  Hymn Wielkanocny.
  https://gloria.tv/video/vLn9J1MyJHSL4rDTUZpxm9xBT

 30. ze swojej strony dziękuję Czcigodnemu Księdzu Jackowi Bałembie,
  dziękuję Szanownej Redakcji Radia Chrystusa Króla.
  Również i ja Wszystkim życzę, aby Łaski płynące z Ofiary Męki, Przenajdroższej Krwi i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa objęły Was hojnie dając sposobność ku wypracowaniu zasług z nadzieją na życie wieczne w Królestwie Niebieskim.

 31. Niedziela Wielkanocna, 1 kwietnia A.D. 2018

  LEKCJA: 1 List św. Pawła do Koryntian. 1 Kor 5,7-8

  Bracia: Uprzątnijcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, jako też przaśni jesteście. Albowiem na Paschę naszą został ofiarowany Chrystus. Świętujmy tedy nie w starym kwasie ani też w kwasie złości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy.

  EWANGELIA: Wg. św. Marka. Mk 16,1-7

  Onego czasu: Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić Jezusa. I bardzo rano w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło słońce.

  A mówiły do siebie:

  «Któż nam odsunie kamień od drzwi grobowca?» I spojrzawszy, ujrzały kamień odsunięty. Był bowiem bardzo wielki. A wszedłszy do grobowca, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w szatę białą, i zdumiały się.

  Ale on rzekł im:

  «Nie lękajcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego: powstał, nie masz Go tu, oto miejsce, gdzie Go złożono. Ale idźcie, powiedzcie uczniom Jego i Piotrowi, że was uprzedza do Galilei: tam Go ujrzycie, jako wam powiedział».

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *